back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Кагаздан өсүмдүк өстүрүү

90 minutes

classroom-work

Кайра иштетилген материалдан кагаз жасоо менен окуучуларды кайра иштетүү менен тааныштыруу. Бир канча уруктарды чачып, кагазды отургузуп, алардын өсүп жатканын байкоо салгыла!

learning-outcomes

  • Бир нерсени жасоо үчүн көптөгөн ресурстарды колдонууну түшүнүү
  • Кагаз жасоо жөндөмү
  • Кайра иштетүү жана калдыктарды азайтуунун жолдору жөнүндө негизги түшүнүк
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.