back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Температура моделдеринин графигин түзүү

60 minutes

classroom-work

Климаттык модель – бул климаттын кандай өзгөрөрүн моделдөө үчүн окумуштуулар иштеп чыккан компьютердик программа. Бул көнүгүүдө студенттер реалдуу климат моделдеринен алынган маалыматты колдонуп, убакыттын өтүшү менен глобалдык орточо температуранын өзгөрүшүн көрсөткөн графикти түзүшөт.

learning-outcomes

  • Графиктен маалымат чыгара билүү
  • Моделден келечектеги окуяларды алдын ала айтуу жөндөмү

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.