back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттык мифтерге каршы күрөшүү

45 minutes

classroom-work

Студенттер сынчыл ойлом, изилдөө көндүмдөрүн колдонуп, климаттын өзгөрүшү жөнүндө беш ойдон чыгарылган социалдык медиа постторундагы туура эмес маалыматты жокко чыгарышы керек.

learning-outcomes

  • Климаттык дезинформацияны аныктоо жана анын эмне үчүн туура эмес маалымат экенин түшүндүрүү
  • Жалпы климаттык туура эмес түшүнүктөр боюнча билим

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.