back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттык мифтерге каршы күрөшүү

45 minutes

classroom-work

Студенттер сынчыл ойлом, изилдөө көндүмдөрүн колдонуп, климаттын өзгөрүшү жөнүндө беш ойдон чыгарылган социалдык медиа постторундагы туура эмес маалыматты жокко чыгарышы керек.

learning-outcomes

  • Климаттык дезинформацияны аныктоо жана анын эмне үчүн туура эмес маалымат экенин түшүндүрүү
  • Жалпы климаттык туура эмес түшүнүктөр боюнча билиим
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.