back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Электромобилдер жөнүндө окууну түшүнүү

60 minutes

classroom-work

Электромобилдер азыр бензин/дизель автоунааларга ылайыктуу альтернатива болуп саналат жана парник газдарынын эмиссиясын азайтууга жардам бериши керек. Бул көнүгүү окуучулар окуп түшүнүү жөндөмдөрүн машыктырганча бул популярдуу климаттык чечим менен тааныштырууга жардам берет.

learning-outcomes

  • Илимий-популярдуу текстти окуу жана тиешелүү суроолорго жооп берүү жөндөмү
  • Эмиссияларды азайтуу үчүн электромобилдердин тарыхы жана мааниси жөнүндө негизги түшүнүк
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.