back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Электромобилдер жөнүндө окууну түшүнүү

60 minutes

classroom-work

Электромобилдер азыр бензин/дизель автоунааларга ылайыктуу альтернатива болуп саналат жана парник газдарынын эмиссиясын азайтууга жардам бериши керек. Бул көнүгүү окуучулар окуп түшүнүү жөндөмдөрүн машыктырганча бул популярдуу климаттык чечим менен тааныштырууга жардам берет.

learning-outcomes

  • Илимий-популярдуу текстти окуу жана тиешелүү суроолорго жооп берүү жөндөмү
  • Эмиссияларды азайтуу үчүн электромобилдердин тарыхы жана мааниси жөнүндө негизги түшүнүк