back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттык чечимдерди талкуулоо

60 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер айлана-чөйрөгө байланышкан реалдуу маселелер жана саясат жөнүндө айтып, талкуулоо көндүмдөрүн практикалоого мүмкүнчүлүк алышат. Бул студенттерге изилдөө, түшүнүү жана оозеки көндүмдөрүн практикалоого жол ачат.

learning-outcomes

  • Климаттык чечимдердин жакшы, жаман жактарын түшүнүү
  • Ырааттуу талкууну практикалоо
  • Эл алдында сүйлөө практикасы