back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттык чечимдерди талкуулоо

60 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер айлана-чөйрөгө байланышкан реалдуу маселелер жана саясат жөнүндө айтып, талкуулоо көндүмдөрүн практикалоого мүмкүнчүлүк алышат. Бул студенттерге изилдөө, түшүнүү жана оозеки көндүмдөрүн практикалоого жол ачат.

learning-outcomes

  • Климаттык чечимдердин жакшы, жаман жактарын түшүнүү
  • Ырааттуу талкууну практикалоо
  • Эл алдында сүйлөө практикасы
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.