back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Өзүңөрдүн жер кемеңерди долбоорлогула

90 minutes

homework

Жер кемеси — табигый жана кайра иштетилген материалдардан жасалган баш калкалоочу жайдын бир түрү. Бул көнүгүүдө студенттер биз жашаган жерлерди туруктуураак кылуунун жолдорун изилдеп, өздөрүнүн жер кемесин долбоорлошот.

learning-outcomes

  • Архитектуралык дизайн практикасы
  • Тармактан сырткары жашоону түшүнүү
  • Туруктуу жашоо боюнча билим

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.