back to home
Earthly
ClimateScience

Өзүңөрдүн жер кемеңерди долбоорлогула

90 minutes

homework

Жер кемеси — табигый жана кайра иштетилген материалдардан жасалган баш калкалоочу жайдын бир түрү. Бул көнүгүүдө студенттер биз жашаган жерлерди туруктуураак кылуунун жолдорун изилдеп, өздөрүнүн жер кемесин долбоорлошот.

learning-outcomes

  • Архитектуралык дизайн практикасы
  • Тармактан сырткары жашоону түшүнүү
  • Туруктуу жашоо боюнча билим
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.