back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Өз келечегиңерди долбоорлогула

30 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү студенттердин өз келечегин изилдөөгө жана үмүтүн өчүрбөөгө арналган. Студенттерге ким болгусу келгени жана кандай дүйнөдө жашагысы келгени жөнүндө жазуу сунушталат.

learning-outcomes

  • Алардын келечегине оң көз карашта болгула
  • Биздин планетанын келечегине оң көз карашта болгула
  • Темалар боюнча абзацтарды жазгыла
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.