Өз келечегиңерди долбоорлогула

30 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү студенттердин өз келечегин изилдөөгө жана үмүтүн өчүрбөөгө арналган. Студенттерге ким болгусу келгени жана кандай дүйнөдө жашагысы келгени жөнүндө жазуу сунушталат.

learning-outcomes

  • Алардын келечегине оң көз карашта болгула
  • Биздин планетанын келечегине оң көз карашта болгула
  • Темалар боюнча абзацтарды жазгыла