back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Өз келечегиңерди долбоорлогула

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү студенттердин өз келечегин изилдөөгө жана үмүтүн өчүрбөөгө арналган. Студенттерге ким болгусу келгени жана кандай дүйнөдө жашагысы келгени жөнүндө жазуу сунушталат.

learning-outcomes

  • Биздин планетанын келечегине оң көз карашта болгула
  • Биздин планетанын келечегине оң көз карашты сактагыла
  • Белгилүү теманын негизинде текст жазгыла
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.