Бразилияда жерди пайдалануу маселесин талкуулагыла

60 minutes

homework

Саясат жергиликтүү жамааттарга жана экосистемаларга кеңири таасир тийгизиши мүмкүн болгондуктан, аларды ишке ашыруудан мурун алардын бардык кесепеттерин эске алуу маанилүү. Бул көнүгүүдө студенттер экологиялык саясатка каршы же анын пайдасына аргумент иштеп чыгуу үчүн иштешет.

learning-outcomes

  • Алдыңкы изилдөө жана аналитикалык көндүмдөр
  • Конструктивдүү дебат өткөрүү жөндөмдүүлүгү