back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Бразилияда жерди пайдалануу маселесин талкуулагыла

60 minutes

homework

Саясат жергиликтүү жамааттарга жана экосистемаларга кеңири таасир тийгизиши мүмкүн болгондуктан, аларды ишке ашыруудан мурун алардын бардык кесепеттерин эске алуу маанилүү. Бул көнүгүүдө студенттер экологиялык саясатка каршы же анын пайдасына аргумент иштеп чыгуу үчүн иштешет.

learning-outcomes

  • Алдыңкы изилдөө жана аналитикалык көндүмдөр
  • Конструктивдүү дебат өткөрүү жөндөмдүүлүгү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.