back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Израилдеги энергетика боюнча дебат

60 minutes

classroom-work

Көптөгөн саясат жергиликтүү жамааттарга же экосистемага кесепеттерди алып келиши мүмкүн. Ушул себептен улам, саясаттын бардык мүмкүн болуучу кесепеттерин эске алуу маанилүү. Бул көнүгүүдө студенттер аргументтерди иштеп чыгуу үчүн командада иштешет, ошондуктан алар белгилүү бир саясатты жактап же ага каршы талкуулаша алышат.

learning-outcomes

  • Алдыңкы изилдөө жана аналитикалык көндүмдөр
  • Конструктивдүү дебат өткөрүү жөндөмдүүлүгү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.