back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттык саясатты түзүү

45 minutes

classroom-work

Климаттык саясат климаттын өзгөрүшүн чечүүдө маанилүү роль ойнойт. Бул көнүгүү студенттерди күчтөндүрүп, климаттык саясат менен таанышууга жардам берет, ошол эле учурда тиешелүү кемчиликтерди карап чыгып, чечүү жолдорун сунуштайт.

learning-outcomes

  • Саясий чечим жазууда эмнени эске алуу керектиги жөнүндө негизги түшүнүк
  • Климаттык саясатты жазууга жана анализдөөгө киришүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.