Климаттык саясатты түзүү

45 minutes

classroom-work

Климаттык саясат климаттын өзгөрүшүн чечүүдө маанилүү роль ойнойт. Бул көнүгүү студенттерди күчтөндүрүп, климаттык саясат менен таанышууга жардам берет, ошол эле учурда тиешелүү кемчиликтерди карап чыгып, чечүү жолдорун сунуштайт.

learning-outcomes

  • Саясат жазууда эмнени эске алуу керектиги жөнүндө негизги түшүнүк
  • Климаттык саясатты жазууга жана анализдөөгө киришүү