back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттык саясатты түзүү

45 minutes

classroom-work

Климаттык саясат климаттын өзгөрүшүн чечүүдө маанилүү роль ойнойт. Бул көнүгүү студенттерди күчтөндүрүп, климаттык саясат менен таанышууга жардам берет, ошол эле учурда тиешелүү кемчиликтерди карап чыгып, чечүү жолдорун сунуштайт.

learning-outcomes

  • Саясат жазууда эмнени эске алуу керектиги жөнүндө негизги түшүнүк
  • Климаттык саясатты жазууга жана анализдөөгө киришүү

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.