Өзүңөрдүн климаттык комиксиңерди түзгүлө

60 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү студенттерге климаттын өзгөрүшүнүн ар кандай көйгөйлөрүн чечүүнүн ар кандай (сунушталган) жолдорун изилдөөгө жана алар тууралуу 1, 2 барактан турган комикс түзүүгө мүмкүндүк берет.

learning-outcomes

  • Өзүңөрдүн климаттык комиксиңерди түзгүлө
  • Климаттын өзгөрүшү боюнча айрым чечимдер жөнүндө негизги түшүнүк