back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Өзүңөрдүн климаттык комиксиңерди түзгүлө

60 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү студенттерди климаттын өзгөрүшү боюнча түрдүү чечимдерди (берилген) карап чыгууга, алар жөнүндө 1, 2 барактан турган комикстерди тартууга түрткү берет.

learning-outcomes

  • Өзүңөрдүн климаттык комиксиңерди түзгүлө
  • Климаттын өзгөрүшү боюнча айрым чечимдер жөнүндө негизги түшүнүк