back to home
Earthly
ClimateScience

Өзүңөрдүн климаттык комиксиңерди түзгүлө

60 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү студенттерге климаттын өзгөрүшүнүн ар кандай көйгөйлөрүн чечүүнүн ар кандай (сунушталган) жолдорун изилдөөгө жана алар тууралуу 1, 2 барактан турган комикс түзүүгө мүмкүндүк берет.

learning-outcomes

  • Өзүңөрдүн климаттык комиксиңерди түзгүлө
  • Климаттын өзгөрүшү боюнча айрым чечимдер жөнүндө негизги түшүнүк
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.