back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Дарактарды санагыла

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү парник газдарынын эмиссиясы концепциясына киришүүнү камсыз кылат. Студенттер бир нече кеңири тараган практиканын таасирин эсептөө үчүн бөлүү, көбөйтүү көндүмдөрүн колдонушат.

learning-outcomes

  • Бөлүү жана көбөйтүүнү колдонуу менен маселе чыгарууга машыккыла
  • Парник газдарынын эмиссиясынын булактары жөнүндө негизги түшүнүк
  • Парник газдарынын эмиссиясынын булактары жөнүндө негизги түшүнүк

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.