Кутудагы коралл рифтери

60 minutes

classroom-work

Коралл рифтери климаттын өзгөрүшүнөн улам зыянга учурап жаткан маанилүү экосистема болуп саналат. Бул көнүгүүдө студенттер коралл рифтери жана алардын мааниси, ошондой эле аларга кандай зыян келтирилип жаткандыгы жөнүндө биле алышат. Алар кутуга өз рифтерин жасаганга мүмкүнчүлүктөрү бар!

learning-outcomes

  • Кораллдардын жана коралл рифтеринин маанисин түшүнүү.
  • Климаттын өзгөрүшү кораллдарга/рифтерге тийгизген таасири жөнүндө негизги түшүнүк.