back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Кутудагы коралл рифи

45 minutes

classroom-work

Коралл рифтери климаттын өзгөрүшүнөн улам зыянга учурап жаткан маанилүү экосистема болуп саналат. Бул көнүгүүдө студенттер коралл рифтери жана алардын мааниси, ошондой эле аларга кандай зыян келтирилип жаткандыгы жөнүндө биле алышат. Алар кутуга өз рифтерин жасаганга мүмкүнчүлүктөрү бар!

learning-outcomes

  • Ар кандай материалдарды колдонуу менен 3D моделин түзүү жөндөмү
  • Адамзатынын экосистемага кандай таасир эте аларын түшүнүү
  • Коралл, коралл рифтери жана алардын мааниси жөнүндө негизги түшүнүк
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.