back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Сүйүктүү Жерайымыңарды боёгула

30 minutes

classroom-work

Жерайым – биздин планетабыз. Ал өзүндө жашаган бардык жандыктарга кам көрүү үчүн көп нерселерди жасайт! Акыркы мезгилде адамзаты Жерайымдагы жашоону бир аз кыйындатып жиберди, өзүнө келчү учур келди! Окуучулар Жерайымды боёш керек, ошондо ал кайра жаркырайт!

learning-outcomes

  • Сызыктарды боёо жөндөмү
  • Планетабыз туш болуп жаткан айрым көйгөйлөр боюнча негизги түшүнүк
  • Бул маселелерди чечүүгө аракет кылган адамдар жөнүндө негизги түшүнүк

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.