back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Көмүртек изиңерди боёгула

45 minutes

classroom-work

Адамдын көмүртек изи — бул алардын иш-аракеттеринен улам абага бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмү. Бул көнүгүү студенттерге алардын жеке жашоо мүнөзүнүн таасирине жараша иллюстрацияда боёо менен өздөрүнүн көмүртек изин элестетүүгө мүмкүндүк берет.

learning-outcomes

  • Климаттын өзгөрүшү менен адамдын иш-аракетинин байланышы жөнүндө негизги түшүнүк
  • Туруктуу жашоону жана көмүртек изин азайтууну түшүнүү