back to home
Earthly
ClimateScience

Көмүртек изиңерди боёгула

45 minutes

classroom-work

Адамдын көмүртек изи — бул алардын иш-аракеттеринен улам абага бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмү. Бул көнүгүү студенттерге алардын жеке жашоо мүнөзүнүн таасирине жараша иллюстрацияда боёо менен өздөрүнүн көмүртек изин элестетүүгө мүмкүндүк берет.

learning-outcomes

  • Климаттын өзгөрүшү менен адамдын иш-аракетинин байланышы жөнүндө негизги түшүнүк
  • Туруктуу жашоону жана көмүртек изин азайтууну түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.