back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Жерайымды сандар боюнча боёгула

30 minutes

classroom-work

Бул кызыктуу, ары көркөм көнүгүү, мында математика боюнча көндүмдөрүн практикалоо менен бирге студенттерге кээ бир күлкүлүү формаларды боёгонго мүмкүндүк берилет. Студенттер Жерайымды боёого зарыл болгон түстөрдү табуу үчүн кошуу, кемитүү же көбөйтүү амалдарын аткарышат.

learning-outcomes

  • Бир жана эки орундуу сандарды кошуу жана кемитүү
  • Сызыктарды жана формаларды боёо жөндөмү
  • Бир жана эки орундуу сандарды көбөйтүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.