back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климат жана аба ырайы

30 minutes

classroom-work

Студенттер аба ырайы жана климаттын аныктамаларын, ошондой эле экөөнүн ортосундагы айырма тууралуу негизги маалымат менен камсыз болушат. Студенттерге андан кийин климаттын жана аба ырайынын ар кандай мисалдарын өз категорияларына бөлүштүрүү сунушталат.

learning-outcomes

  • Аба ырайы жөнүндө негизги түшүнүк
  • Климат тууралуу негизги түшүнүк
  • Аба ырайы менен климаттын ортосундагы айырма тууралуу негизги түшүнүк
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.