Климаттык активдүүлүк

90 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү белгилүү климаттык активисттердин мисалдарын көрсөтүү менен студенттерди климаттык активдүүлүк түшүнүгү менен тааныштыруу максатында иштелип чыккан. Дүйнөдөгү көптөгөн климаттык активисттердин бир нечеси жөнүндө билүү менен, студенттер климат боюнча иш-аракеттерди жасоого шыктанышы мүмкүн.

learning-outcomes

  • Студенттер климаттын өзгөрүшү менен күрөшүү чараларын көрүүдө шыктанып, күч-кубатка ээ болушат
  • Презентация кылууда жана эл алдында сүйлөндө көбүрөөк ишеним
  • Башкалардын климаттык кыймылга аралашуу ыкмаларын түшүнүү