Аарылардын куйрук бийин коюу!

30 minutes

classroom-work

Куйрук бийден башка аарылар жөнүндө билүүнүн кандай жакшы жолу бар! Аарылар чогуу иштеген аарыларга куйрук бий бийлеп берип, бири бири менен сүйлөшө алышат. Студенттер денесин кыймылдатып, байланыш көндүмдөрүн текшере алышат!

learning-outcomes

  • Өзүңөрдүн бийиңерди импровизациялап, жаратуу жөндөмдүүлүгү
  • Чаңдаштыргычтар жана алар кантип байланышары жөнүндө негизги түшүнүк
  • Маектешүү жана командада иштөө көндүмдөрүнө машыгуу