back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Аарылардын куйрук бийин коюу!

30 minutes

classroom-work

Куйрук бийден башка аарылар жөнүндө билүүнүн кандай жакшы жолу бар! Аарылар чогуу иштеген аарыларга куйрук бий бийлеп берип, бири бири менен сүйлөшө алышат. Студенттер денесин кыймылдатып, байланыш көндүмдөрүн текшере алышат!

learning-outcomes

  • Өзүңөрдүн бийиңерди импровизациялап, жаратуу жөндөмдүүлүгү
  • Чаңдаштыргычтар жана алар кантип байланышары жөнүндө негизги түшүнүк
  • Маектешүү жана командада иштөө көндүмдөрүнө машыгуу
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.