back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Көмүртек изи класс долбоору

90 minutes

classroom-work

Бул кызыктуу көнүгүүдө жеке аракетти жана көмүртек изин изилдегиле, анда студенттер алардын чыныгы, боёлгон изи менен көмүртек изинин бириккенин көрүшөт.

learning-outcomes

  • Көмүртек эмиссиясын азайтуу үчүн адамдар жасай ала турган жеке иш-аракеттерди түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.