back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Кутуга биом жасагыла

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер өздөрү тандап алган биомдун бут кутусунун диорамасын түзүшөт. Биомдорду билүү климаттын өзгөрүшү дүйнө жүзү боюнча болушу мүмкүн болгон ар кандай кесепеттерди түшүнүү үчүн маанилүү шарт болуп саналат.

learning-outcomes

  • Кээ бир биомдордогу флора жана фауна жөнүндө негизги түшүнүк
  • Ар кандай биомдорду түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.