back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Biome Bonanza

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү студенттерге дүйнөнүн айрым жер бетиндеги биомдорду үйрөтөт. Биздин бузулган жашоо чөйрөлөрүбүздү сактап калуу жана калыбына келтирүү маанилүү. Өзгөрүү жасоонун биринчи кадамы — алар тууралуу билүү

learning-outcomes

  • Жердеги биомдор тууралуу негизги түшүнүк
  • Сызыктарды боёо жөндөмү
  • Түрдүү биомдордогу фауна жана флора жөнүндө негизги түшүнүк
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.