back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Дарактар аркылуу өткөн климаттык шарттарга анализ жүргүзүү

45 minutes

classroom-work

Биздин климаттык системанын тарыхын түшүнүүнүн бир жолу — дарак сөңгөгүндөгү шакекчелердин өлчөмүн карап көрүү. Бул көнүгүүдө окуучулар бак-дарактардын жашын жана өсүү жылдарын аныктап, мурда климат кандай болгондугу жөнүндө жыйынтык чыгарышат.

learning-outcomes

  • Өткөн климаттын кантип аныкталганын түшүнүү
  • Илимий ачылыштарды анализдеп, жыйынтык чыгарууга көнүгүү
  • Дарак шакекчелерин окуу мүмкүнчүлүгү