back to home
Earthly
ClimateScience

The CSO 2024 is now live! Register here for the chance to win a sponsored trip to COP29. View details

Курстар hero

Биздин курстар

Биздин курстар кызыктуу жана түшүнүктүү болуп иштелип чыккан, атүгүл илимий билими жок адамдар үчүн дагы. Биз татаал түшүнүктөрдү жөнөкөйлөтүп беребиз, андыктан өз темпиңизде үйрөнүп, өзүңүздүн түшүнгөнүңүзгө ынана аласыз.

Окумуштуулар жазышкан

Reviewed by Experts

Толугу менен шилтеме берилген

Курстар footer
Курстар footer

Курстар

Сизди кызыктырган темаларды изилдеп, окуу максатыңызды коюңуз жана сизге ылайыктуу болгон кыйынчылык деңгээлин аныктаңыз.

Фильтрлер (0 тандалды)

Курстун татаалдыгын тандаңыз

Теманы тандаңыз

Темпиңизди тандаңыз10
10 min/day2 hr/day
Course Image

Crash Course

Climate change is a solvable problem. Where do we start?

Эмнеден баштоону билбей жатасызбы?

Try our 25-min Crash Course

  • Well explained cons and pros of various energies in accordance to climate change!
  • The courses are informative and understandable. Thanks for these wonderful learning resources!
  • Such a good idea and really exciting! I will use this with my kids too!
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.