İndi başlayın!

Vizual, əyləncəli, asan başa düşülən kurslar.

30 Dəqiqəlik Sürətləndirilmiş Kurs

Tezliklə

Sürətləndirilmiş Kurs

Earthly explores Sürətləndirilmiş Kurs

İqlim dəyişikliyi həll edilə bilən bir problemdir. Haradan başlayaq?

İqlim Dəyişikliyi nədir?

Səbəblər

Earthly explores Səbəblər

Problemi başa düşmək: Kim və nə iqlim dəyişikliyinə səbəb olur?

Tezliklə

İqlim Proqnozları

Earthly explores İqlim Proqnozları

Gələcəyi başa düşmək: Biz iqlim dəyişikliyini necə təxmin edə bilərik?

Tezliklə

Niyə İqlim Vacibdir

Earthly explores Niyə İqlim Vacibdir

Alternativləri anlamaq: İqlim dəyişkliyi nə qədər pisdir?

İqlim dəyişikliyini necə dayandırmaq?

Tezliklə

Təmiz Enerji

Earthly explores Təmiz Enerji

Təmiz Enerji ( Bərpa Oluna Bilən və Nüvə) həllin ən mühüm parçasıdır. Biz dünyanı davamlı şəkildə necə gücləndirə bilərik?

Tezliklə

Ərzaq və Fermerlik

Earthly explores Ərzaq və Fermerlik

10 milyard insanı davamlı şəkildə bəsləmək? Nəyi dəyişmək lazımdır?

Tezliklə

İqlim dəyişikliyinin qarşısını almaq?

Earthly explores İqlim dəyişikliyinin qarşısını almaq?

Atmosferdən CO₂-ni çıxarda bilərik?

Tezliklə

Sənaye innovasiyası

Earthly explores Sənaye innovasiyası

Biz binaları, geyimləri və s. davamlı edə bilərikmi?

Tezliklə

Ədalətli bir dünya?

Earthly explores Ədalətli bir dünya?

Qlobal inkişaf effektiv şəkildə necə edilə bilər?

Fərdi Fəaliyyətlər

Earthly explores Fərdi Fəaliyyətlər

Gündəlik həyatınızda edə biləcəyiniz kiçik şeylər.

Tezliklə

Adaptasiya

Earthly explores Adaptasiya

Biz iqlim dəyişikliyindən tamamilə yayına bilmərik. Onun üçün necə hazırlaşmaq lazımdır?

İqlim Siyasəti

Earthly explores İqlim Siyasəti

Siyasətçilər nə etməlidir

Tezliklə

İqlim İqtisadiyyatı

Earthly explores İqlim İqtisadiyyatı

İqlim dəyişikliyini önləmək üçün iqtisadiyyatdan necə istifadə edilə bilər.