back to home
Earthly
ClimateScience

The CSO 2024 is now live! Register here for the chance to win a sponsored trip to COP29. View details

Kurslar hero

Bizim Kurslarımız

Kurslarımız əyləncəli və asan başa düşüləndir, hətta elmi bilikləri olmayanlar üçün nəzərdə tutulub. Biz mürəkkəb anlayışları asanlıqla öyrənilə bilən hissələrə bölürük ki, siz öz sürətinizlə öyrənə və başa düşdüyünüzə əmin olasınız.

Alimlər tərəfindən yazılmışdır

Reviewed by Experts

Tam İstinadlı

Kurslar footer
Kurslar footer

Kurslar

Sizi maraqlandıran mövzuları araşdırın, öyrənmə məqsədləri təyin edin və sizin üçün uyğun olan çətinlik səviyyəsini müəyyənləşdirin.

Course Image
Yeni

Sürətləndirilmiş Kurs

İqlim dəyişikliyi həll edilə bilən bir problemdir. Haradan başlayaq?

Hardan başlayacağınızdan əmin deyilsiniz?

Try our 25-min Crash Course

Course Image

Səbəblər

Problemi başa düşmək: Kim və nə iqlim dəyişikliyinə səbəb olur?

Course Image

İqlim Təxminləri

Gələcəyi başa düşmək: Biz iqlim dəyişikliyini necə təxmin edə bilərik?

Course Image

Niyə İqlim Vacibdir

Alternativləri anlamaq: İqlim dəyişkliyi nə qədər pisdir?

Course Image

Təmiz Enerji

Təmiz Enerji ( Bərpa Oluna Bilən və Nüvə) həllin ən mühüm parçasıdır. Biz dünyanı davamlı şəkildə necə gücləndirə bilərik?

Course Image

Ərzaq və Fermerlik

10 milyard insanı davamlı şəkildə bəsləmək? Nəyi dəyişmək lazımdır?

Course Image

İqlim dəyişikliyinin qarşısını almaq?

Atmosferdən CO₂-ni çıxarda bilərik?

Course Image

Sənaye innovasiyası

Biz binaları, geyimləri və s. davamlı edə bilərikmi?

Course Image

Ədalətli bir dünya?

Qlobal inkişaf effektiv şəkildə necə edilə bilər?

Course Image

Adaptasiya

Biz iqlim dəyişikliyindən tamamilə yayına bilmərik. Onun üçün necə hazırlaşmaq lazımdır?

Course Image

İqlim İqtisadiyyatı

İqlim dəyişikliyini önləmək üçün iqtisadiyyatdan necə istifadə edilə bilər.

We use cookies to enhance the user experience. Check out our Privacy & Cookie Policy for more information.