Nguyên nhân

Am hiểu vấn đề: ai và nguyên nhân nào gây ra biến đổi khí hậu?