Planet Earthly

Przedstawiamy krajową olimpiadę
ClimateScience Olympiad

Sposób dla krajów by dotrzeć z ClimateScience Olympiad do swojej młodzieży, dostosowując ją tak, aby była bardziej dostępna i odpowiednia dla niej

Zdjęcie z Pixabay

Krajowa olimpiada ClimateScience Olympiad

Sposób dla krajów by dotrzeć z ClimateScience Olympiad do swojej młodzieży, dostosowując ją tak, aby była bardziej dostępna i odpowiednia dla niej

Podnieś świadomość lokalnego wpływu na klimat w zachęcającym środowisku i przygotuj następne pokolenie do zwycięstwa w walce ze zmianą klimatu

Zapoznaj młodych ludzi z walką ze zmianą klimatu poprzez innowacje, rozwiązania i badania

Krajowa ceremonia wręczenia nagród doceniająca talenty w twoim kraju i zapewniająca im możliwości rozwoju i mentoringu

Korzyści z zostania oficjalnym partnerem krajowym

Zapewniamy sprawdzone ramy do edukacji tysięcy młodych ludzi i budowania drogi dla zrównoważonej przyszłości twojego kraju

Bądź liderem edukacji klimatycznej w swoim kraju

Reprezentuj swój kraj w globalnej przestrzeni edukacji klimatycznej i na COP

Buduj relacje ze szkołami, edukatorami, ministerstwami w swoim kraju wokół edukacji klimatycznej.

Wymagania dotyczące zostania krajowym partnerem wdrożeniowym

Oficjalnym partnerem może być dowolna organizacja lub podmiot rządowy z odpowiednim doświadczeniem we współpracy ze szkołami, nauczycielami i innymi organizacjami edukacyjnymi

Oficjalny partner powinien chcieć rozszerzyć swój zasięg na jeszcze więcej szkół, nauczycieli i uczniów

Oficjalny partner powinien być w stanie przyciągnąć od 10 000 do 30 000 uczniów

Powinien mieć możliwość zbierania funduszy na swoją olimpiadę

Powinien mieć dostęp do specjalistycznej wiedzy na temat zmiany klimatu w celu przygotowania i budowania potencjału swoich najlepszych uczniów