Planet Earthly

Przedstawiamy krajową olimpiadę
ClimateScience Olympiad

Sposób dla krajów by dotrzeć z ClimateScience Olympiad do swojej młodzieży, dostosowując ją tak, aby była bardziej dostępna i odpowiednia dla niej

Zdjęcie z Pixabay

Krajowa olimpiada ClimateScience Olympiad

Sposób dla krajów by dotrzeć z ClimateScience Olympiad do swojej młodzieży, dostosowując ją tak, aby była bardziej dostępna i odpowiednia dla niej

Podnieś świadomość lokalnego wpływu na klimat w zachęcającym środowisku i przygotuj następne pokolenie do zwycięstwa w walce ze zmianą klimatu

Zapoznaj młodych ludzi z walką ze zmianą klimatu poprzez innowacje, rozwiązania i badania

Krajowa ceremonia wręczenia nagród doceniająca talenty w twoim kraju i zapewniająca im możliwości rozwoju i mentoringu

Korzyści z zostania oficjalnym partnerem krajowym

Zapewniamy sprawdzone ramy do edukacji tysięcy młodych ludzi i budowania drogi dla zrównoważonej przyszłości twojego kraju

Bądź liderem edukacji klimatycznej w swoim kraju

Reprezentuj swój kraj w globalnej przestrzeni edukacji klimatycznej i na COP

Buduj relacje ze szkołami, edukatorami, ministerstwami w swoim kraju wokół edukacji klimatycznej.

Wymagania dotyczące zostania krajowym partnerem wdrożeniowym

Oficjalnym partnerem może być dowolna organizacja lub podmiot rządowy z odpowiednim doświadczeniem we współpracy ze szkołami, nauczycielami i innymi organizacjami edukacyjnymi

Oficjalny partner powinien chcieć rozszerzyć swój zasięg na jeszcze więcej szkół, nauczycieli i uczniów

Oficjalny partner powinien być w stanie przyciągnąć od 10 000 do 30 000 uczniów

Powinien mieć możliwość zbierania funduszy na swoją olimpiadę

Powinien mieć dostęp do specjalistycznej wiedzy na temat zmiany klimatu w celu przygotowania i budowania potencjału swoich najlepszych uczniów

Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.