Planet Earthly

معرفی المپیاد ملی
کلایمت ساینس

راهی برای کشورها برای آوردن المپیاد کلایمت ساینس به جوانان خود و متناسب‌سازی کردن آن برای دسترسی بیشتر و مرتبط‌تر

عکس توسط پیکسابِی

المپیاد ملی کلایمت ساینس

راهی برای کشورها برای آوردن المپیاد کلایمت ساینس به جوانان خود و متناسب‌سازی کردن آن برای دسترسی بیشتر و مرتبط‌تر

آگاهی را در مورد تأثیرات اقلیمی محلی خود در محیطی دلگرم‌کننده افزایش دهید و نسل بعدی خود را برای پیروزی در برابر تغییرات اقلیمی آماده کنید

جوانان را از طریق نوآوری، راه‌حل‌ها و تحقیقات برای مبارزه با تغییرات اقلیمی آشنا کنید

مراسم اهدای جوایز ملی جشن گرفتن برای استعدادها در کشور شما و ایجاد فرصت‌هایی برای رشد و مربی‌گری برای آنها

مزایای تبدیل شدن به یک شریک رسمی ملی

ما چارچوبی اثبات شده برای آموزش هزاران جوان و ایجاد راه برای آینده‌ی پایدار کشور خود در اختیار شما قرار می‌دهیم

رهبر آموزش اقلیم در کشور خود باشید

نماینده کشورتان در فضای جهانی آموزش اقلیم و در کنفرانس تغییرات اقلیمی باشید

روابط با مدارس، مربیان، وزارتخانه‌ها در کشور خود پیرامون آموزش اقلیم ایجاد کنید

الزامات برای تبدیل شدن به شریک اجرایی

شریک رسمی می‌تواند یک سازمان یا نهاد دولتی با تجربه‌ی مربوط به کار با مدارس، معلمان و سایر سازمان‌های آموزشی باشد
شریک رسمی باید مایل باشد که دسترسی بیشتر خود را به مدارس، معلمان و دانش‌آموزان گسترش دهد

شریک رسمی باید بتواند تقریباً بین ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ دانش‌آموز به المپیاد بیاورد
آنها باید توانایی جمع‌آوری بودجه برای المپیاد خود را داشته باشند
آنها باید برای آمادگی و ظرفیت‌سازی دانش آموزان برتر خود به متخصصان اقلیم دسترسی داشته باشند

Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.