با تیم آشنا شوید

با تیم آشنا شوید

المپیاد کلایمت ساینس توسط داوطلبان و داوران پرشور کلایمت ساینس از تمام جهان برگزار می‌شود.

کلایمت ساینس کیست؟

کلایمت ساینس یک سازمان غیرانتفاعی جهانی است که منابع آموزشی و فعالیت‌هایی در زمینه راه‌حل‌هایی برای تغییرات اقلیمی ایجاد می‌کند. درباره ما در صفحه اصلی ما بخوانید.

داوران مشهور فینال ما

کتلین راجرز

کتلین راجرز

مدیر عامل و رئیس، شبکه روز زمین

جولیا استینبرگر

جولیا استینبرگر

استاد اقتصاد، دانشگاه لوزان

میریک گوگری

میریک گوگری

استراتژی شرکت، صنایع آرتی و سرمایه گذار پایداری، تاثیر طیف

جیم ساواج

جیم ساواج

مدیر ارشد علوم داده، Schmidt Futures

زمام ابراهیم

زمام ابراهیم

نایب رئیس اتحادیه دانشجویان اروپا، بنیان‌گذاراس او اس

مراحل قبل از فینال توسط تیم داخلی ما قضاوت می‌شود.

اگر سابقه‌ای در زمینه راه حل‌های اقلیمی دارید یک داور داوطلب شوید.

Peter Wilson

Peter Wilson

Anna Philips

Anna Philips

Criodan O Murchu

Criodan O Murchu

Natasha Griremo

Natasha Griremo

Pegi Pavletic

Pegi Pavletic

Priscilla Zangrandi

Priscilla Zangrandi

JP Arellano

JP Arellano

Claire McPhee

Claire McPhee

Chris Lockhart Smith

Chris Lockhart Smith

Dafydd Phillips

Dafydd Phillips

Flávia Nogueira de Sá

Flávia Nogueira de Sá

Pubali Sarker

Pubali Sarker

Surajo Abubakar Ibrahim

Surajo Abubakar Ibrahim

تیم پشت المپیاد

Kanika Prajapat

Kanika Prajapat

مدیر المپیاد

Isabella Perozzo

Isabella Perozzo

یکی از رئیس‌های گسترش ارتباطات با مدارس

Rodrigo Sales

Rodrigo Sales

یکی از رئیس‌های گسترش ارتباطات با مدارس

Jackson Parrot

Jackson Parrot

یکی از رئیس‌های گسترش ارتباطات با مؤسسات

Khushi Bhardwaj

Khushi Bhardwaj

یکی از رئیس‌های گسترش ارتباطات با دانشگاه‌ها

Hannah Waters

Hannah Waters

یکی از رئیس‌های گسترش ارتباطات با دانشگاه‌ها

Antonia Schnitzler

Antonia Schnitzler

رئیس گسترش ارتباطات از طریق رسانه

Medhaswi Paturu

Medhaswi Paturu

رئیس تعامل بخش جامعه

Diane Guo

Diane Guo

ارتباطات

Nikka Gerona

Nikka Gerona

ارتباطات و گسترش آن

Kayla Mercado

Kayla Mercado

ارتباطات

Vidhi Sharma

Vidhi Sharma

تعامل بخش جامعه

Anmol Zahra

Anmol Zahra

تعامل بخش جامعه

Ploynapat Siripatpakdee

Ploynapat Siripatpakdee

تعامل بخش جامعه

Sagadat Tolembay

Sagadat Tolembay

گسترش ارتباطات

Joyce Liang

Joyce Liang

گسترش ارتباطات

Fadhila Khan

Fadhila Khan

گسترش ارتباطات

Amanda Sartini

Amanda Sartini

گسترش ارتباطات

Molika Kopbaeva

Molika Kopbaeva

گسترش ارتباطات

Renee Chandaiya

Renee Chandaiya

گسترش ارتباطات

Keith Ng

Keith Ng

گسترش ارتباطات

Angel Chan

Angel Chan

گسترش ارتباطات

Riya Singla

Riya Singla

گسترش ارتباطات

Omar Mnfy

Omar Mnfy

گسترش ارتباطات

JP Arellano

JP Arellano

نویسنده

Ghislaine Fandel

Ghislaine Fandel

نویسنده

Yu Jing Chang

Yu Jing Chang

نویسنده

Anna Philps

Anna Philps

نویسنده

Catherine Cosgrove

Catherine Cosgrove

نویسنده

Jonathan Page

Jonathan Page

نویسنده

نقاط کانونی

نقاط کانونی نشان دهنده المپیاد کلایمت ساینس در کشورشان است. اکنون درخواست دهید!

Jaslin O. Connell, Australia

Jaslin O. Connell, Australia

Josh Edem Kojo Dotse, Ghana

Josh Edem Kojo Dotse, Ghana

John Paul Jose, India

John Paul Jose, India

Komal Gupta, India

Komal Gupta, India

Raseel Arora, India

Raseel Arora, India

Marinel Ubaldo, Philippines

Marinel Ubaldo, Philippines

Tadalisika Zulu, Zimbabwe

Tadalisika Zulu, Zimbabwe

با پشتیبانی از تمام تیم کلایمت ساینس