Hành động cá nhân có quan trọng không?

6 minute read

Updated on Invalid Date

Hành động cá nhân có quan trọng không?

Có một điều đáng buồn là một trái đất có 7,8 tỉ người, việc cắt giảm lượng phát thải cá nhân của bạn sẽ không có tác động gì đến khí hậu. Nhưng không có nghĩa là bạn với tư cách là một cá nhân trở nên vô dụng.

Mỗi cá nhân đóng vai trò gì trong cuộc chiến chống lại sự ấm lên toàn cầu?


Để có một tác động đáng kể, chúng ta cần những cải tiến về công nghệ và những chính sách cứng rắn về môi trường.

Tại sao chúng ta nên có những sự thay đổi cá nhân?

Có ba lí do chính cho thấy sự thay đổi của mỗi cá nhân là quan trọng:

  • Những hành động của chúng ta có thể tạo ra hiệu ứng gợn sóng: nếu chúng ta thay đổi lối sống của mình, những người khác có xu hướng làm theo
  • Mọi người sẽ đối xử với bạn một cách nghiêm túc hơn như một nhà môi trường nếu bạn áp dụng những gì bạn giảng
  • Nếu chúng ta chỉ mua những sản phẩm bền vững, các công ty sẽ được khích lệ áp dụng thực hành bền vững với môi trường hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn. Điều này được gọi là bỏ phiếu bằng ví tiền của bạn
Lợi ích của Hành động cá nhân

Hãy bỏ phiếu nếu bạn có thể!

Bỏ phiếu có thể có ích!

Cũng như bỏ phiếu bằng ví tiền của chúng ta, chúng ta cũng có thể bỏ phiếu bằng … những lá phiếu! Bằng cách bỏ phiếu cho các chính trị gia ủng hộ những chính sách giảm lượng phát thải, như thuế cacbon và những quy định chặt chẽ hơn về môi trường, chúng ta có thể hi vọng thấy chính phủ có những hành động đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.

Kết luận

Hành động cá nhân vẫn có một vai trò trong việc giảm lượng phát thải cacbon, nhưng hành động đơn lẻ là không đủ.

Hành động cá nhân

Những người dân ở các quốc gia phát triển có thể và nên giảm tổng lượng tiêu thụ của mình. Nhưng loài người nói chung sẽ cần thay đổi tiêu dùng sang những sản phẩm có tính bền vững. Điều này có nghĩa là ăn uống với chế độ ăn có lượng phát thải thấp, sử dụng phương tiện di chuyển có lượng phát thải thấp, vv.

Giảm và thay đổi sự tiêu dùng

Một cách tuyệt vời khác để giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là lựa chọn những nghề có tác động lớn nhằm tìm giải pháp cho những vấn đề bền vững hiện tại của chúng ta, hoặc tăng nhận thức cho mọi người xung quanh.

Chương tiếp theo