Sức khỏe toàn cầu: Điều trị nguyên nhân, không phải triệu chứng

11 minute read

Updated on Invalid Date

Việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu có lẽ là một trong những cơ hội cải thiện sức khỏe quan trọng nhất của thế kỷ 21! Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu mối liên hệ giữa sức khỏe và khí hậu cũng như tầm quan trọng của mối liên hệ này.

Ô nhiễm không khí trong nhà và sức khỏe

Theo bạn có bao nhiêu phần trăm dân số thế giới nấu ăn bằng cách trực tiếp đốt củi, than đá, phân động vật hoặc than?


Khói và muội than thải ra khi sử dụng những nguồn nhiên liệu này để nấu ăn trong nhà có thể gây ra các bệnh về tim mạch, phổi, cũng như các bệnh ung thư và đột quỵ. Bỏi vậy, ô nhiễm không khí trong nhà là nguyên nhân khiến 4,3 triệu người tử vong mỗi năm, chủ yếu là ở các nước đang phát triển, như được thể hiện dưới đây.

Many countries face a lot of death from indoor air pollution

These traditional cooking methods also contribute 2-5% of global annual greenhouse gas emissions.These are caused by burning the fuels and deforestation to gather them.

Earthly suffering the impacts of traditional cooking

Improved cookstoves (either solar-powered or clean fuel-burning) can cut emissions by as much as 95% as well as saving lives: for example, it is estimated that 150 million clean cookstoves could help avoid 2.2 million early deaths in India.

There are even more benefits! Improved cookstoves use less fuel, which reduces the time people spend gathering firewood. This is a difficult, and sometimes dangerous, task.

Ô nhiễm không khí ngoài trời

Giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà mới chỉ là một nửa câu chuyện mà thôi. Giao thông vận tải là nguồn gây ô nhiễm không khí ngoài trời chính, đóng góp tới 16% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu vào năm 2014. Khí thải từ giao thông vận tải được cho là nguyên nhân khiến cho 385.000 người tử vong sớm vào năm 2015.

Earthly suffering from outdoor air pollution

More use of public transport and electric cars are possible solutions.

More walking and cycling would be even better – these reduce emissions, improve local air quality and help prevent diseases related to inactive lifestyles.

Earthly choosing cleaner transport solutions

Protecting Nature and Health

Cutting down trees not only results in carbon emissions, but can also lead to more disease outbreaks. How?

75% of new infectious diseases in humans come from animals.

Zoonoses are diseases that come from animals

When forests are cut down, and roads built within them, humans come into much closer contact with the animals that live there. This means that diseases are more likely to spread between them.

Deforestation can cause more disease outbreaks

Ngăn rừng không bị biến mất có thể giảm bớt khả năng bùng phát các dịch bệnh trong tương lai cũng như hạn chế phát thải khí cacbon.

And that’s not the only health reason for protecting nature. A growing body of evidence suggests that experiencing nature can have great benefits for our physical and mental wellbeing. Put simply, being around plants and animals makes us happy!

Earthly meditating

Chế độ ăn uống và Sức khỏe

We currently produce enough food to feed our global population, but this is not shared equally. 11% of the global population is undernourished which means they don’t have enough food to support a normal, healthy life. At the same time, 8% of global deaths were due to obesity in 2017.

Nguyên nhân gây ra bệnh béo phí?


Eating too much meat (particularly red and processed meats), processed food, and sugary drinks is leading to obesity as well as type 2 diabetes and some cancers.

Research suggests that healthier diets should include less processed food and meat.

Healthy diets save lives

Kết luận

Healthier diets, clean cookstoves and transport choices are just three of the ways we can improve global health and slow climate change at the same time. Solutions that help people and the planet!

Chương tiếp theo