Sự phát thải theo Nguồn: Lĩnh vực nào phát thải nhiều nhất?

6 phút để đọc

Updated on: 04 Mar 2021

Phát thải khí nhà kính đến từ con người là nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu . Nhưng những lượng khí thải đó đến từ đâu?

Image of Lượng khí thải đến từ đâu?

Lượng khí thải đến từ đâu?

Phát thải khí nhà kính đến từ đâu?

Có 2 cách phổ biến để phân loại phát thải khí nhà kính từ những hoạt động của con người :

  1. Từ nguồn - phần lớn lượng khí thải tạo ra từ đâu
  2. Từ mục đích sử dụng cuối - trong mỗi nguồn phát thải khí thải được sử dụng để làm gì

Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn phát thải. Tiếp theo đó ta sẽ tìm hiểu về việc loại thành phẩm nào thải ra nhiều khí nhà kính nhất. Tất cả những dữ liệu về cả hai phương pháp đo lường lượng khí thải này có thể được tóm tắt trong một biểu đồ tuyệt vời sau:

Image of Phát thải khí nhà kính trên thế giới được chia thành các lĩnh vực và mục đích sử dụng cuối 

Phát thải khí nhà kính trên thế giới được chia thành các lĩnh vực và mục đích sử dụng cuối 

Phần bên trái của biểu đồ này chia lượng khí thải theo lĩnh vực mà chúng đến từ, ví dụ như: năng lượng, nông nghiệp và chất thải. Phần cột bên phải của biểu đồ thể hiện lượng khí thải đến từ những hoạt động sử dụng cuối. Điều này giúp chúng ta hiểu được rằng khí thải được thải ra từ việc sản xuất những sản phẩm và các hoạt động nhất định.

Lĩnh vực nào thải ra nhiều khí thải nhất?

Quá trình sản xuất và phân phối năng lượng thải ra 73% lượng khí thải nhà kính!

Image of Phần trăm khí thải nhà kính trên thế giới được chia theo lĩnh vực 

Phần trăm khí thải nhà kính trên thế giới được chia theo lĩnh vực 

Nó bao gồm lượng khí thải đến từ hoạt động sản xuất nhiệt và điện, nhiên liệu vận chuyển, năng lượng cho hoạt động sản xuất, xây dựng, khai thác khí gas và sản xuất phân bón .

Image of Những nguồn phát thải từ lĩnh vực năng lượng 

Những nguồn phát thải từ lĩnh vực năng lượng 

Chưa tính đến lượng khí thải đến từ việc sử dụng năng lượng, việc thay đổi canh tác và mục đích sử dụng đất đã chiếm đến 18.3% lượng khí thải (nếu chúng ta tính đến lượng khí thải từ việc sử dụng năng lượng, con số này sẽ còn cao hơn nữa!). Điều này khiến việc thay đổi canh tác và mục đích sử dụng đất trở thành nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất chỉ đứng sau năng lượng .

Thực ra tất cả các quá trình này đều thải ra khí nhà kính vào bầu khí quyển!

Image of Nguồn khí thải nhà kính đến từ lĩnh vực nông nghiệp 

Nguồn khí thải nhà kính đến từ lĩnh vực nông nghiệp 

Lĩnh vực này cũng bao gồm khí thải đến từ việc thay đổi mục đích sử dụng đất. Cây cối và đất dinh dưỡng có xu hướng hấp thụ khí CO₂ từ không khí nhiều hơn thải ra . Chúng được biết đến như bồn chứa carbon . Nhưng khi những khu rừng bị thay thế bằng những nông trại, những con đường và những tòa nhà, khí carbon vốn được tích trữ trong chúng sẽ thải ra lại vào không khí .

Image of Cây cối loại bỏ khí carbon khỏi không khí

Cây cối loại bỏ khí carbon khỏi không khí

Tiếp theo sau nông nghiệp là những hoạt động công nghiệp, chiếm 5,6% lượng khí thải. Bao gồm lượng khí thải đến từ hoạt động sản xuất xi măng, hóa chất và những vật liệu khác (như nhựa, cao su và vải nhân tạo).

Đây là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính tăng nhanh nhất và đã tăng 174% kể từ năm 1990! .

Image of Sản xuất xi măng

Sản xuất xi măng

Rác thải tại các bãi phế liệu, phân loại chất thải lỏng và xử lý chất thải của con người đều sinh ra khí thải nhà kính, đặc biệt là khí mêtan và khí đinitơ monoxit . Nguồn phát thải lớn nhất đến từ bãi chôn lấp chất thải rắn, bao gồm thức ăn thừa. 

Image of Phát thải từ chất thải

Phát thải từ chất thải

Chúng ta đã tìm hiểu về những lĩnh vực sinh ra nhiều khí thải nhà kính nhất. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu những mục đích sử dụng hay hoạt động cuối nào chịu trách nhiệm cho sự phát thải này.

Chương tiếp theo