Endüstriyel İnovasyon

Binaları, giysileri vb. sürdürülebilir bir şekilde yapabilir miyiz?