Nierówny świat: Czy możemy osiągnąć równość?

6 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 03.12.2020 16:20:47 GMT

Żyjemy w nierównym świecie .

W 2018 roku 26 najbogatszych osób na świecie posiadało tyle samo, co najbiedniejsze 50% ludzi .

Image of Żyjemy w bardzo nierównym świecie

Żyjemy w bardzo nierównym świecie

Zmiany klimatu sprawiają, że globalne nierówności jeszcze bardziej się pogłębiają .

Dotychczas najbogatsze kraje, takie jak Stany Zjednoczone i kraje europejskie, przyczyniły się w największym stopniu do zmian klimatu związanych ze stosowaniem paliw kopalnych .

Mimo to obecne skutki zmian klimatu są gorsze w krajach afrykańskich . Przewiduje się, że ten wzór będzie utrzymywał się w przyszłości : osoby już uboższe będą najbardziej dotknięte zmianami klimatu , mimo że są one w najmniejszym stopniu za nie odpowiedzialne .

W ramach tego kursu zastanawiamy się, w jaki sposób możemy zmniejszyć ubóstwo, nierówności zdrowotne i nierówności płci, a także poprawić stan edukacji przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zmianom klimatu .

Image of 4 z 17 celów zrównoważonego rozwoju

4 z 17 celów zrównoważonego rozwoju

Zacznijmy od zmniejszenia ubóstwa i poprawy poziomu edukacji.

Czym jest ubóstwo?

W 2015 r. 1 na 10 osób żyła w skrajnym ubóstwie – utrzymując się za mniej niż 1,90 USD dziennie . Ubóstwo może oznaczać również:

Image of Jak wygląda ubóstwo w gospodarstwach domowych

Jak wygląda ubóstwo w gospodarstwach domowych

Energia elektryczna jest jednym ze sposobów na powiązanie kwestii ubóstwa i klimatu.

Brak energii elektrycznej uniemożliwia wyjście ludzi z ubóstwa , ponieważ zamiast tego muszą korzystać z nieefektywnych i kosztownych źródeł energii, takich jak baterie i świece . Lampy naftowe są najpowszechniejszym źródłem oświetlenia, ale są również jednym z najmniej wydajnych .

Image of Przykład pułapki ubóstwa

Przykład pułapki ubóstwa

To pułapka ubóstwa: wysokie ceny energii dla najuboższych ludzi utrudniają im wyjście z ubóstwa. Dostarczając energię elektryczną najuboższym gospodarstwom domowym, można by zaoszczędzić te pieniądze i wykorzystać je do zaspokojenia innych potrzeb .

Image of Ziemka ucieka przed pułapką ubóstwa

Ziemka ucieka przed pułapką ubóstwa

Jednak jeśli energia elektryczna jest wytwarzana z paliw kopalnych, pogłębia to kryzys klimatyczny . Czy jest sposób na dostarczanie energii elektrycznej bez pogłębiania zmian klimatu?

Tak! Bogate kraje wykorzystały paliwa kopalne do rozwoju , ale wiele z nich przechodzi obecnie na niskoemisyjne źródła energii .

W regionach, które nigdy wcześniej nie posiadały energii elektrycznej, możliwe jest rozpoczęcie od energii odnawialnej, bez korzystania kiedykolwiek z paliw kopalnych . Jest to tak zwana koncepcja żabich skoków w zakresie technologii .

Image of Ziemka omija paliwa kopalne i udaje się prosto do odnawialnych źródeł energii

Ziemka omija paliwa kopalne i udaje się prosto do odnawialnych źródeł energii

Na przykład panele słoneczne i turbiny wiatrowe można budować szybciej niż elektrownie zasilane paliwem kopalnym, a także w odległych miejscach poza siecią . Poszczególne domy lub wioski mogą mieć własne odnawialne źródło energii elektrycznej !

Jak możemy zapłacić za czystą energię?

Choć koncepcja żabich skoków w zakresie technologii brzmi super, tworzenie niskoemisyjnych źródeł energii często kosztuje więcej niż paliwa kopalne . Elektrownie węglowe i gazowe mogą być tańsze w budowie, nawet jeśli kosztują więcej podczas eksploatacji :

Image of Koszty początkowe dla różnych źródeł energii

Koszty początkowe dla różnych źródeł energii

Może to utrudnić krajom i społecznościom rozwijającym się wybór energii odnawialnej i ekologicznej: nie mają pieniędzy potrzebnych na jej montaż , a w perspektywie krótkoterminowej paliwa kopalne są tańsze.

Kraje bogatsze mogą pomóc w tych krótkoterminowych kosztach poprzez darowizny lub pożyczki .

Edukacja

Edukacja może również zmniejszyć ubóstwo, pomóc powstrzymać zmiany klimatu i poprawić jakość życia jednocześnie !

W wielu częściach świata dzieciom z biedniejszych rodzin trudno jest chodzić do szkoły . Ogranicza to ich szanse na zatrudnienie, gdy są starsze, co oznacza, że jest bardziej prawdopodobne, że pozostaną biedne, i rzadziej będą w stanie wysyłać swoje dzieci do szkoły . I tak koło się zamyka: brak dostępu do edukacji sprawia, że ludzie znajdują się w pułapce ubóstwa .

Image of Edukacja może pomóc ludziom wyjść z ubóstwa

Edukacja może pomóc ludziom wyjść z ubóstwa

Z drugiej strony edukacja może pomóc ludziom uniknąć ubóstwa , ponieważ lepiej wykształcone osoby mogą uzyskać dostęp do lepiej płatnych miejsc pracy .

Edukacja może również pomóc powstrzymać zmiany klimatu, umożliwiając ludziom podejmowanie świadomych decyzji dla siebie i dla planety .

Podsumowanie

Każda osoba ma prawo do dobrego standardu życia . Każdy kraj ma prawo do rozwoju .

Dostarczanie energii odnawialnej potrzebującym oraz zapewnienie wysokiej jakości edukacji są naprawdę ważne. Mogą one zmniejszyć ubóstwo , a także przynieść korzyści klimatowi !

Następny rozdział