Nierówny świat: Czy możemy osiągnąć równość?

13 minute read

Zaktualizowano Thu Dec 03 2020

We live in an unequal world.

In 2018, the 26 richest individuals in the world owned the same amount as the poorest 50% of humans.

Żyjemy w bardzo nierównym świecie

Climate change is set to make global inequalities even worse.

So far, the richest countries, such as the USA and European countries, have contributed the most to climate change from using fossil fuels.

W Nigrze, w Afryce, przeciętny człowiek potrzebuje jednego roku, aby wyprodukować 0,1 tony CO₂. Jak sądzisz, ile czasu przeciętny mieszkaniec Ameryki Północnej potrzebuje do wyprodukowania takiej ilości CO₂?


Despite this, the current impacts of climate change are worse in African countries. This pattern is expected to continue: people who are already poorer will be most impacted by climate change, even though they are the least to blame for it.

This course looks at how we can reduce poverty, health inequality and gender inequality, as well as improving education, while combating climate change at the same time.

4 z 17 celów zrównoważonego rozwoju

Zacznijmy od zmniejszenia ubóstwa i poprawy poziomu edukacji.

Czym jest ubóstwo?

W 2015 r. 1 na 10 osób żyła w skrajnym ubóstwie – utrzymując się za mniej niż 1,90 USD dziennie. Ubóstwo może oznaczać również:

Jak wygląda ubóstwo w gospodarstwach domowych

Jednym ze sposobów na powiązanie kwestii ubóstwa i klimatu jest energia elektryczna.

Lack of electricity prevents people from escaping poverty because they must use inefficient and expensive energy sources instead, like batteries and candles. Kerosene lamps are the most common source of lighting, but they are also one of the least efficient.

Przykład pułapki ubóstwa

Ile więcej płacą najuboższe gospodarstwa domowe w Afryce za jednostkę energii, w porównaniu z najbogatszymi gospodarstwami domowymi, które mają dostęp do taniej energii elektrycznej?


To pułapka ubóstwa: wysokie ceny energii dla najuboższych ludzi utrudniają im wyjście z ubóstwa. Dostarczając energię elektryczną najuboższym gospodarstwom domowym, można by zaoszczędzić te pieniądze i wykorzystać je do zaspokojenia innych potrzeb.

Ziemka ucieka przed pułapką ubóstwa

But if electricity is produced from fossil fuels, this makes the climate crisis worse. Is there a way to provide electricity without adding to climate change?

Yes! Rich countries have used fossil fuels to develop but many are now switching to low-carbon energy sources.

In regions that have never had electricity before, it is possible to start with renewable energy, without ever having used fossil fuels. This is called technological leapfrogging.

Ziemka omija paliwa kopalne i udaje się prosto do odnawialnych źródeł energii

Na przykład panele słoneczne i turbiny wiatrowe można budować szybciej niż elektrownie zasilane paliwem kopalnym, a także w odległych miejscach poza siecią. Poszczególne domy lub wioski mogą mieć własne odnawialne źródło energii elektrycznej!

Jak możemy zapłacić za czystą energię?

Choć koncepcja żabich skoków w zakresie technologii brzmi super, tworzenie niskoemisyjnych źródeł energii często kosztuje więcej niż paliwa kopalne. Elektrownie węglowe i gazowe mogą być tańsze w budowie, nawet jeśli kosztują więcej podczas eksploatacji:

Koszty początkowe dla różnych źródeł energii

This can make it hard for developing countries and communities to choose renewable and clean energy: they don’t have the money needed for set-up and, in the short term, fossil fuels are cheaper.

Richer countries can help with these short-term costs through donations or loans.

Edukacja

Education can also reduce poverty, help stop climate change and improve lives at the same time!

In many parts of the world, it is hard for children from poorer families to go to school. This limits their job prospects when they get older, meaning they are more likely to stay poor, and less likely to be able to send their children to school. And so the cycle goes on: lack of education traps people in poverty.

Edukacja może pomóc ludziom wyjść z ubóstwa

On the flipside, education can help people escape poverty because better educated people can access better paid jobs.

Education could also help stop climate change by empowering people to make informed decisions for themselves and the planet.

Podsumowanie

Every individual has the right to a good standard of living. Every country has the right to develop.

Providing renewable energy to those that need it and ensuring quality education are really important. They can reduce poverty and benefit the climate too!

Następny rozdział