Czy działania jednostki mają znaczenie?

6 minute read

Zaktualizowano Invalid Date

Czy indywidualne działania mają znaczenie?

Smutna wiadomość jest taka, że w świecie zamieszkiwanym przez 7,8 miliarda ludzi, zmniejszenie naszych indywidualnych emisji nie będzie miało żadnego wpływu na klimat. Ale nie oznacza to, że jako jednostki jesteśmy bezradni.

Jaką rolę mogą odegrać jednostki w walce z globalnym ociepleniem?


Aby wywrzeć znaczący wpływ, będziemy potrzebować innowacji technologicznych i silnej polityki w zakresie ochrony środowiska.

Dlaczego powinniśmy wprowadzać indywidualne zmiany?

Istnieją trzy główne powody, dla których nasze indywidualne zmiany wciąż mają znaczenie:

  • Nasze działania powodują efekt domina: jeśli zmienimy styl życia, prawdopodobnie inni będą nas naśladować
  • Ludzie potraktują nas bardziej poważnie jako ekologów, jeśli będziemy praktykować zalecenia, które propagujemy
  • Jeśli kupujemy tylko zrównoważone produkty, firmy są zmotywowane, żeby stosować bardziej przyjazne dla środowiska praktyki w celu wyjścia naprzeciw naszym oczekiwaniom. Nazywa się to głosowaniem portfelami
Korzyści z działań indywidualnych

Głosuj, jeśli możesz!

Głosowanie również może pomóc!

Poza głosowaniem portfelami, możemy też głosować… głosami! Głosując na polityków, którzy popierają działania w celu ograniczania emisji, takie jak podatek węglowy, oraz zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony środowiska, możemy mieć nadzieję, że rządy podejmą działania przeciwko kryzysowi klimatycznemu.

Podsumowanie

Indywidualne działania wciąż mają do odegrania rolę w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, ale same w sobie nie wystarczą.

Indywidualne działania

Ludzie w krajach rozwiniętych mogą i powinni zmniejszyć swoją ogólną konsumpcję. Ale ludzkość jako całość będzie musiała przejść na konsumpcję zrównoważonych produktów. Oznacza to korzystanie z diety niskowęglowej, transportu niskoemisyjnego itp.

Zmniejszenie i zmiana konsumpcji

Innym świetnym sposobem, żeby pomóc w walce ze zmianami klimatu, jest wybór zawodów o dużym wpływie, w których szuka się rozwiązań obecnych problemów ze zrównoważonym rozwojem lub zwiększa świadomość innych.

Następny rozdział