Infrastruktura: Przystosowanie naszych systemów i usług do przetrwania zmian klimatycznych

8 minute read

Zaktualizowano Fri Apr 30 2021

Możemy myśleć o „infrastrukturze” jako o fizycznych lub organizacyjnych systemach i usługach, które składają się na społeczeństwo. Obejmuje to wszystko, począwszy od podróży i komunikacji po dystrybucję podstawowych zasobów, takich jak woda i energia. Sieci te są ściśle ze sobą powiązane, co oznacza, że każde zakłócenie w jednym systemie wywoła efekt domina w innych. Nie możemy sobie pozwolić na utratę tych usług, więc sprawdźmy, w jaki sposób możemy dostosować je do szybkich zmian klimatu.

Jak zbudować społeczeństwo bardziej odporne na zmiany klimatu?

1. Projektowanie przyjazne dla klimatu

Jeśli chcemy zbudować odporną na zmiany klimatu infrastrukturę, pierwszą opcją jest zbudowanie jej od podstaw. W kwestii podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, możemy na początku zapewnić, żeby każdy miał do nich dostęp, budując szpitale i kliniki tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Na przykład na obszarach narażonych na powodzie, takich jak Bangladesz, niektóre społeczności korzystają obecnie z „pływającym szpitali”. Możemy również dostosować nasze systemy opieki zdrowotnej poprzez zatrudnianie większej liczby pielęgniarek i lekarzy oraz zapewnienie im szkoleń w zakresie zagrożeń dla zdrowia wynikających ze zmian klimatu i sposobu ich leczenia.

Pływające szpitale

Kolejnym krokiem jest skorzystanie z pomysłów w ramach projektowania przyjaznego dla klimatu, takich jak wybór materiałów budowlanych, które wchłaniają i przechowują duże ilości energii cieplnej, żeby naturalnie regulować temperatury w pomieszczeniach. Projektowanie przyjazne dla klimatu obejmuje też całkowicie nowe technologie, takie jak zewnętrzne rolety na budynkach, które poruszają się w odpowiedzi na światło słoneczne lub odporne na tajfuny domy, które są w stanie wytrzymać wiatr o prędkości do 180 km na godzinę.

2. Modernizacja

Aby zaoszczędzić czas i pieniądze, możemy skorzystać z kolejnej opcji: ulepszenia infrastruktury, którą już posiadamy. Nazywa się to modernizacją. Modernizacja może być tak prosta jak instalacja czujników ciepła lub malowanie dachów, dróg i kolei na biało, żeby odbijały światło słoneczne. Odpowiednio pomalowany biały dach odbija do 80% energii słonecznej, tymczasem czarny dach zaledwie 5-10%.

Projektowanie przyjazne dla klimatu

W poprzednim rozdziale zastanawialiśmy się, w jaki sposób zrównoważona gospodarka wodna będzie miała kluczowe znaczenie dla adaptacji do zmieniającego się klimatu. Wiele z tych celów można osiągnąć, dostosowując istniejące sieci wodociągowe; wystarczy naprawić przeciekające rury, żeby zapobiec utracie 20-30% oczyszczonej wody!

Naprawa nieszczelnych rur

Unowocześnienie systemów i usług może odegrać też ważną rolę w zachowaniu dobrego stanu naszego zdrowia. Możemy przykładowo ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób podczas powodzi poprzez ulepszenie obrony przybrzeżnej i systemów kanalizacyjnych, żeby poradzić sobie z nadmiarem wody opadowej.

3. Zielona infrastruktura

Możemy również sprawić, że nasze miasta będą bardziej zielone, tworząc więcej miejsca dla przyrody. Na przykład naturalne cechy krajobrazu, takie jak stawy, parki i tereny zalesione mogą pomóc miastom w radzeniu sobie ze zmianami klimatu poprzez wchłanianie nadmiaru wód opadowych i obniżenie lokalnych temperatur. Tego typu rozwiązania nazywane są zieloną infrastrukturą, w odróżnieniu od rozwiązań stworzonych przez człowieka lub „szarych”.

Zielona infrastruktura

Dlaczego zielona infrastruktura jest przydatna?


Zielona infrastruktura może również poprawić zdrowie ludzi. Wykazano na przykład, że większa ilość flory na obszarach miejskich zmniejsza liczbę zgonów z powodu upałów o 40-90% i wiąże się ze zmniejszonym poziomem stresu oraz silniejszym poczuciem wspólnoty.

4. Rozwiązania oparte na naturze

Na większą skalę siedliska naturalne mogą zapewnić bardziej przystępne cenowo i długoterminowe opcje adaptacji.

W jaki sposób siedliska przybrzeżne (takie jak rafy koralowe, lasy namorzynowe i łąki podwodne) chronią przed klęskami żywiołowymi?


Siedliska przybrzeżne są doskonałym przykładem, ponieważ zapewniają ważną fizyczną ochronę przed klęskami żywiołowymi, zmniejszając wysokość fal średnio o 35-71%. Ponadto wchłaniają i przechowują dwutlenek węgla, zapobiegają wtargnięciu słonej wody na tereny rolnicze i są domem dla bogatej gamy roślin i zwierząt. Korzyści ze zdrowych lasów namorzynowych są na przykład dziesięć razy większe niż koszty ich utrzymania. Są one też 2 do 5 razy tańsze niż stworzone przez człowieka sposoby obrony wybrzeża.

Korzyści z lasów namorzynowych

Podsumowanie

Warto pamiętać, że różne miejsca będą narażone na różne ryzyka klimatyczne. Oznacza to, że nie ma prostego planu działania w zakresie budowy społeczeństwa odpornego na zmiany klimatu. Prawdopodobnie będziemy jednak potrzebować połączenia rozwiązań stworzonych przez człowieka oraz opartych na naturze, żeby zachować podstawowe systemy i usługi, na których polegamy.

Następny rozdział