Zdrowie na świecie: Leczenie przyczyn, nie objawów

11 minute read

Zaktualizowano Invalid Date

Rozwiązanie kryzysu klimatycznego może być jedną z najważniejszych szans zdrowotnych XXI wieku! W tym rozdziale zastanawiamy się, w jaki sposób zdrowie i zmiany klimatu są ze sobą związane oraz dlaczego jest to ważne.

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach a zdrowie

Jak uważasz, jaki procent ludności świata gotuje, bezpośrednio spalając drewno, węgiel drzewny, obornik zwierzęcy czy węgiel?


Dym i sadza wytwarzane podczas gotowania przy użyciu tych paliw mogą powodować choroby serca i płuc, a także nowotwory i udary. Z powodu tych chorób zanieczyszenie powietrza w pomieszczeniach jest odpowiedzialne za 4,3 mln zgonów rocznie, głównie w krajach rozwijających się, jak pokazano poniżej.

Wiele krajów zmaga się z częstymi zgonami z powodu zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków

Te tradycyjne metody gotowania przyczyniają się również do 2-5% rocznych globalnych emisji gazów cieplarnianych. Ich przyczyną jest spalanie paliw i wylesianie w celu ich zebrania.

Ziemka cierpi w wyniku skutków tradycyjnego gotowania

Improved cookstoves (either solar-powered or clean fuel-burning) can cut emissions by as much as 95% as well as saving lives: for example, it is estimated that 150 million clean cookstoves could help avoid 2.2 million early deaths in India.

There are even more benefits! Improved cookstoves use less fuel, which reduces the time people spend gathering firewood. This is a difficult, and sometimes dangerous, task.

Zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz

Zatrzymanie zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń to zaledwie połowa rozwiązania. Transport jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz i w 2014 r. stanowił 16% światowych emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się również, że emisje pochodzące z transportu przyczyniły się do 385 000 przedwczesnych zgonów w 2015 r..

Ziemka cierpiąca przez zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz

More use of public transport and electric cars are possible solutions.

More walking and cycling would be even better – these reduce emissions, improve local air quality and help prevent diseases related to inactive lifestyles.

Ziemka wybiera czystsze rozwiązania transportowe

Ochrona przyrody i zdrowia

Cutting down trees not only results in carbon emissions, but can also lead to more disease outbreaks. How?

75% of new infectious diseases in humans come from animals.

Zoonozy to choroby pochodzące od zwierząt

Kiedy lasy są wycinane i budowane są w nich drogi, ludzie mają coraz bliższy kontakt ze zwierzętami, które tam mieszkają. Oznacza to, że istnieje większe prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się chorób między nimi.

Wylesianie może powodować więcej ognisk chorób

Zapobieganie utracie lasów może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości ognisk choroby, jednocześnie ograniczając emisje dwutlenku węgla.

And that’s not the only health reason for protecting nature. A growing body of evidence suggests that experiencing nature can have great benefits for our physical and mental wellbeing. Put simply, being around plants and animals makes us happy!

Earthly meditating

Dieta i zdrowie

Obecnie produkujemy wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić naszą globalną populację, ale żywność ta nie jest równo podzielona. 11% ludności na świecie jest niedożywionych, co oznacza, że nie ma wystarczającej ilości żywności, aby prowadzić normalne, zdrowe życie. Jednocześnie 8% zgonów na świecie w 2017 r. było spowodowanych otyłością.

Co powoduje otyłość?


Eating too much meat (particularly red and processed meats), processed food, and sugary drinks is leading to obesity as well as type 2 diabetes and some cancers.

Research suggests that healthier diets should include less processed food and meat.

Zdrowe odżywianie ratuje życie

Podsumowanie

Healthier diets, clean cookstoves and transport choices are just three of the ways we can improve global health and slow climate change at the same time. Solutions that help people and the planet!

Następny rozdział