Marnowanie żywności: Musimy przestać marnować 30% naszej żywności

10 minute read

Zaktualizowano Sun Aug 29 2021

Jak duży jest problem marnowania żywności?

30% żywności na świecie jest tracone lub marnowane. To równa się średnio 614 kcal na osobę na dzień. To mniej więcej tyle, co dziesięć średniej wielkości jajek lub 21 dużych marchewek każdego dnia!

Globalne straty i marnowanie żywności

Gdy występują straty żywności lub żywność jest marnowana, wszystkie zasoby potrzebne do wytworzenia tej żywności również zostają zmarnowane. W skali globalnej z tego powodu każdego roku marnuje się 1,4 miliarda hektarów ziemi (powierzchnia większa od Kanady i Indii razem wziętych) oraz 250 km³ wody (prawie trzykrotność objętości Jeziora Genewskiego)!

Jak myślisz, jaki procent antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych pochodzi ze strat żywności i jej marnowania?


Oprócz kosztów środowiskowych, straty żywności i jej marnowanie wiążą się z kosztami ekonomicznymi w wysokości 940 miliardów dolarów rocznie!

Koszt strat i marnowania żywności

Co powoduje straty i marnowanie żywności w różnych krajach?

Straty żywności następują, zanim żywność faktycznie dotrze do naszych supermarketów: w gospodarstwach rolnych, podczas przechowywania, przetwarzania, pakowania i transportu. Tymczasem marnowanie żywności odbywa się w sklepach, restauracjach i w naszych domach.

Straty żywności vs marnowanie żywności

Czym bogatsi są ludzie, tym więcej jedzenia marnują. W zamożniejszych krajach ponad 40% strat żywności i jej marnowania ma miejsce na etapie handlu detalicznego i konsumenta.

W krajach rozwijających się straty żywności występują głównie wcześniej w łańcuchu dostaw, a znacznie mniej marnowane jest na poziomie konsumenckim. Podczas gdy ludzie w Europie i Ameryce Północnej marnują rocznie 95-115 kg jedzenia na osobę, ludzie w Afryce Subsaharyjskiej i w Azji Południowej/Południowo-Wschodniej marnują rocznie zaledwie 6-11 kg na osobę.

Źródła strat żywności i jej marnowania w różnych regionach

Straty żywności w krajach rozwijających się są spowodowane głównie przez niski poziom technik zbiorów, niewystarczające zaplecze magazynowe i chłodnicze oraz brak infrastruktury do transportu i wprowadzania żywności do obrotu.

Jak możemy ograniczyć straty i marnowanie żywności?

Jak możemy zapobiec stratom żywności, zanim dotrze ona do naszych supermarketów?


Podczas gdy energia jest potrzebna, żeby przetworzyć i zapakować jedzenie, emisje pochodzące ze strat i marnowania żywności są o wiele większe. Weźmy na przykład wołowinę: opakowanie, transport i handel detaliczny razem wzięte stanowią zaledwie 1-9% łącznych emisji, podczas gdy straty i marnowanie żywności powodują ich 12-15%.

Handel emisjami w odniesieniu do wołowiny

W krajach rozwijających się inwestycje w lepsze techniki zbiorów, magazyny i infrastrukturę będą niezbędne, by ograniczyć straty, tak samo jak udoskonalenie zakładów przetwórczych i pakowalniczych.

O ile straty żywności są dużym problemem także w krajach bogatszych, należy również zająć się problemem marnowania żywności przez jednostki.

Co możesz zrobić, by ograniczyć marnowanie żywności?


Oprócz zachęcania ludzi do działań ograniczających marnowanie należy im zapewnić informacje na temat przechowywania żywności i bezpieczeństwa żywności po upływie daty ważności (co wygląda inaczej w różnych krajach).

Ale nie tylko konsumenci marnują jedzenie. Supermarkety wyznaczają wysokie standardy dotyczące tego, jak żywność powinna wyglądać, a nieidealna żywność jest często wyrzucana, nawet jeśli jest całkowicie zdatna do jedzenia. Zaakceptowanie „brzydkiej” żywności zarówno na etapie sprzedaży detalicznej, jak i na poziomie konsumenta, będzie niezbędne, byśmy mogli ograniczyć niepotrzebne marnowanie jedzenia.

Jedz brzydkie jedzenie!

Restauracje, sprzedawcy detaliczni i firmy cateringowe mogą również ograniczyć marnowanie żywności poprzez sprzedawanie jedzenia w odpowiedniej wielkości porcjach oraz przekazywanie niezjedzonych dóbr tym, którzy nie mogą pozwolić sobie na ich zakup.

Ale co z kawałkami jedzenia, których nie możemy zjeść? Resztki jedzenia, takie jak obierki czy ogryzki, można dawać do zjedzenia bezpośrednio zwierzętom lub owadom, które z kolei mogą być wykorzystane jako pasza dla zwierząt. Ale te resztki jedzenia mogą być również wykorzystywane przez ludzi. Na przykład odpady żywnościowe mogą być przerobione w biodegradowalne opakowania lub bioplastik. To nie tylko ogranicza marnowanie, ale również zmniejsza ilość wyrzucanych plastikowych opakowań niepodlegających procesowi biodegradacji.

Podsumowanie

Straty żywności i jej marnowanie występują na wszystkich etapach łańcucha dostaw żywności, i reprezentują ogromne marnotrawstwo zasobów oraz niepotrzebne emisje gazów cieplarnianych. Zmniejszenie strat żywności i jej marnowania przyniesie korzyści dla środowiska, jak i globalnej gospodarki, poprawiając światowe bezpieczeństwo żywnościowe. Sprawi też, że jedzenie będzie bardziej dostępne dla biedniejszych społeczności, oszczędzając przy tym miliardy dolarów.

W różnych krajach będą potrzebne różne rozwiązania, ponieważ przyczyny strat żywności i jej marnowania znacząco różnią się zależnie od regionu. W miarę bogacenia się świata marnowanie żywności na poziomie konsumenta może stawać się coraz większym problemem. Dlatego ważne jest, żeby ludzie byli świadomi skutków marnowania żywności i tego, co sami mogą zrobić, by coś zmienić.

Następny rozdział