Produkcja mięsa: Jak bardzo hodowla zwierząt jest szkodliwa dla planety?

12 minute read

Zaktualizowano Mon Dec 14 2020

Ograniczenie emisji z mięsa

Co takiego złego jest w mięsie?

Hodowla zwierząt odpowiada za 14,5% emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności człowieka i mimo że dostarcza tylko 18% kalorii na świecie, zajmuje 77% gruntów rolnych. Dzieje się tak głównie dlatego, że grunty są potrzebne zarówno do uprawy paszy dla zwierząt, jak i hodowli samych zwierząt.

Co więcej, produkcja paszy odpowiada za 41% emisji pochodzących z hodowli zwierząt.

Jednak średnio tylko 7% energii z tych upraw przeznaczonych na paszę przetwarza się na mięso. Dokąd trafia reszta energii?


To sprawia, że mięso jest bardzo niewydajnym źródłem pozyskiwania energii.

Czy wszystkie produkty odzwierzęce są tak samo złe?

Niektóre produkty odzwierzęce przyczyniają się do emisji bardziej niż inne. Jak myślisz, które z poniższych wytwarzają najwięcej emisji na kilogram białka?


Udział różnych produktów odzwierzęcych w emisjach

Krowy i owce (znane jako przeżuwacze) przyczyniają się do emisji bardziej niż inne zwierzęta i produkty od nich pochodzące. Dzieje się tak głównie przez sposób, w jaki trawią pokarm.

Żeby rozłożyć trawę i siano, wykorzystują one proces zwany fermentacją jelitową, za który odpowiadają miliony mikroorganizmów żyjących w ich żołądkach. Podczas tego procesu mikroorganizmy produkują metan (gaz cieplarniany o wiele silniejszy od CO₂), który przeżuwacze następnie odbekują.

Fermentacja jelitowa

Zwierzęcy obornik oraz gospodarowanie tym obornikiem przyczyniają się dodatkowo do emisji CH₄, produkując również gaz cieplarniany, jakim jest podtlenek azotu (N₂O).

Ogólnie wszystkie przeżuwacze produkują corocznie 2,7 Gt ekw. CO₂ w postaci CH₄, co odpowiada za 5,5% łącznej emisji gazów cieplarnianych wynikających z aktywności człowieka!

Emisje pochodzące od zwierząt hodowlanych: Źródła

A co z rybami?

Dla 20% ludzi owoce morza stanowią główne źródło białka. Jednak ponad jedna trzecia populacji dziko żyjących ryb jest nadmiernie eksploatowana, co oznacza, że ryby są wyławiane z morza szybciej, niż są w stanie odtworzyć populację.

Presja na zasoby rybne

Oprócz zagrażania dzikim rybom, niektóre metody połowu naruszają dno morskie i powodują uwalnianie się magazynowanego dwutlenku węgla do atmosfery.

Ponad połowa zjadanych przez nas ryb jest w rzeczywistości produkowana w warunkach hodowlanych, a nie łowiona z morza. Jednak, choć hodowle ryb mają potencjał, by zmniejszyć presję na stada dzikich ryb, mogą mieć negatywny wpływ na otaczające je ekosystemy. Dlaczego?


Wpływ akwakultury na otaczające siedliska

Czy możemy sprawić, by produkty pochodzenia zwierzęcego były bardziej zrównoważone?

Prawdopodobnie najbardziej oczywistym sposobem ograniczania emisji z hodowli zwierzęcej jest ograniczenie ilości spożywanego przez nas mięsa. Poprzez usunięcie produktów odzwierzęcych z naszej diety emisje gazów cieplarnianych z sektora spożywczego mogłyby zostać ograniczone o niemalże 50%!

Co jednak mogą zrobić rolnicy, by zmniejszyć swój wpływ na środowisko, gdy wciąż istnieje popyt na produkty odzwierzęce? 85% emisji z hodowli zwierzęcej pochodzi z paszy dla zwierząt i sposobu jej trawienia, więc wprowadzenie zmian w zakresie paszy stanowi dobry początek.

Karmienie zwierząt łatwiejszą do strawienia paszą może zmniejszyć ilość produkowanego przez nie metanu i oznacza, że zwierzęta tracą mniej energii na strawienie samego pokarmu. Na przykład, włączenie wodorostów do krowiej diety zmniejsza emisje metanu o ponad 50%!

Oprócz ograniczenia bezpośrednich emisji przestawienie się na bardziej zrównoważoną paszę dla zwierząt zmniejszy ilość gruntów i zasobów wykorzystywanych przy hodowli zwierzęcej.

Potencjalne pasze dla zwierząt

Zmiana tego, czym karmimy zwierzęta, jest tylko jednym ze sposobów na zmniejszenie wpływu hodowli zwierząt na środowisko. Sprawdź „Zaawansowaną” wersję tego kursu, aby dowiedzieć się więcej o innych rozwiązaniach!

Jakie są alternatywy dla hodowli zwierząt?

Firmy mają nadzieję, że dzięki łączeniu i przetwarzaniu składników pochodzenia roślinnego uda im się stworzyć żywność bogatą w białko o smaku i teksturze produktów odzwierzęcych, ale bez ich wpływu na środowisko. Wiele produktów już dotarło do naszych supermarketów, zaczynając od burgerów „krwawiących” sokiem buraczanym a kończąc na „jajkach” zrobionych z fasoli mung.

Roślinne burgery

Inni genetycznie zmodyfikowali mikroorganizmy w celu wytworzenia specyficznych molekuł, które są odpowiedzialne za smak i wartości odżywcze mięsa zwierzęcego. W rzeczywistości naukowcy są teraz w stanie wyhodować komórki zwierzęce w laboratorium, by produkować żywność, która jest zasadniczo identyczna chemicznie z mięsem! Zajrzyj do „Zaawansowanej” wersji tego kursu, aby dowiedzieć się więcej o tych ekscytujących projektach.

Podsumowanie

Hodowla zwierząt jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń środowiska. Zmiany w praktykach hodowlanych mogą znacząco zmniejszyć negatywny wpływ tego sektora na naszą planetę, ale możliwości rolników nie są nieskończone!

Poprzez ograniczenie spożycia mięsa i przejście na bardziej roślinną dietę, możemy znacznie zmniejszyć nasz indywidualny ślad węglowy.

Teraz, gdy omówiliśmy temat emisji pochodzących z produkcji żywności, spójrzmy na pozostałe części łańcucha dostaw żywności!

Następny rozdział