Żywność, zdrowie i woda: Radzenie sobie ze zmianami klimatycznymi

6 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 30 Apr 2021

Nasze zdrowie jest ściśle związane ze zdrowiem naszej planety . Na przykład wyższy poziom CO₂ w atmosferze ma związek z niższym poziomem białka, żelaza i cynku w roślinach, które uprawiamy . W rzeczywistości cały nasz system produkcji żywności jest zagrożony przez zmiany klimatu , od zarządzania zaopatrzeniem w wodę  po nieprzewidywalne warunki i wzorce pogodowe . Bez adaptacji zmiany klimatu mogą ograniczyć plony na świecie nawet o 5-30% do 2050 roku .

Image of Dlaczego rolnictwo musi się dostosować

Dlaczego rolnictwo musi się dostosować

1. Dostosowanie rolnictwa

W różnych częściach świata rolnictwo może wyglądać zupełnie inaczej – od zbierania żurawin na mokradłach po produkcję mleka z wielbłądów . Oznacza to, że rolnicy mogą dostosować się na wiele różnych sposobów .

Nawet proste zmiany mogą mieć znaczenie . W rzeczywistości rolnicy, którzy dostosują się, zmieniając pory siania i odmiany upraw, oraz zarządzając zapasami wody, mogą zwiększyć plony o 7-15% w porównaniu z obecnymi wskaźnikami produkcji .

Image of Zmiana pór zbiorów

Zmiana pór zbiorów

Dostosowanie rolnictwa może również pociągać za sobą znacznie większe zmiany wpływające na sposób prowadzenia gospodarstwa – od przejścia na zrównoważone metody gospodarowania gruntami  do zakupu ubezpieczenia dla upraw . Niezależnie od ich wielkości, adaptacyjne decyzje sprawiają, że gospodarstwo robi się bardziej odporne na zmiany, związane z klimatem czy też inne .

Image of Możliwości adaptacyjne

Możliwości adaptacyjne

2. Zarządzanie zaopatrzeniem w wodę

Kiedy myślimy o skutkach zmian klimatu – rosnących poziomach mórz, burzach, powodziach, suszach, topniejących lodowcach – możemy zacząć zauważać wodny (lub, ujmując to bardziej naukowo, „hydrologiczny”) motyw .

Image of Klimat i woda

Klimat i woda

Wydarzenia te wpłyną na nasz dostęp do bezpiecznej wody pitnej oraz zdolność do uprawy jedzenia . Dlatego też zarówno w odniesieniu do produkcji żywności, jak i zdrowia, musimy dostosować się do tych zmian poprzez bardziej zrównoważone zarządzanie zapasami wody . Oznacza to, że musimy ponowne przemyśleć, skąd pochodzi nasza woda, jak ją transportujemy i jak używamy jej w codziennym życiu .

W wyjątkowym przykładzie z regionu Sahel ponad 20 państw zebrało się, aby stworzyć „Wielki Zielony Mur” – prowadzony przez rolników projekt ponownego zalesiania na obszarze o długości 8000 km . Celem projektu jest zasadzenie więcej roślinności i zmniejszenie ryzyka przedłużającej się suszy . W jego ramach rolnicy dostosowali się, wykopując siatki otworów do sadzenia, które zbierają i przechowują wodę w sezonie suchym. Nie tylko ogranicza to skutki niedoborów wody, ale też poprawia plony lokalne i zachęca krajobraz do naturalnej regeneracji .

Image of Adaptacja poprzez ponowne zalesianie

Adaptacja poprzez ponowne zalesianie

3. Wykorzystanie badań i technologii

Badania naukowe i technologia również będą ważnymi narzędziami adaptacji do zmian klimatu. W rzeczywistości istnieje cała dziedzina nauki poświęcona poprawie praktyk rolniczych, zmniejszeniu wpływu rolnictwa na środowisko oraz zapewnieniu wystarczającej ilości żywności dla wszystkich. Na tej podstawie indywidualni rolnicy mogą pomóc w rozpowszechnianiu informacji wśród swoich sąsiadów, dzieląc się wiedzą o tym, które adaptacje sprawdzają się najlepiej w różnych regionach .

Image of Przyjaźni rolnicy

Przyjaźni rolnicy

Jeśli chcemy zrealizować te cele, musimy sfinansować tę naukę . W rzeczywistości na każdy dolar zainwestowany w badania nad adaptacją w zakresie rolnictwa, rozwijające się regiony mogą na dłużą metę zyskać od 3,7 do 5,2 USD .

Inżynierowane genetycznie uprawy (GE) to doskonały przykład na to, jak badania w dziedzinie rolnictwa mogą pomóc nam dostosować się do zmian klimatu .

Technologia GE wyprodukowała plony, które mogą wytrzymać wyższe temperatury, niedobór wody i wybuchy chorób .

Technologia może też pomagać nam przewidywać przyszłość. Przydają się w tym Systemy Wczesnego Ostrzegania (SWO). SWO używają historycznych danych, żeby przewidzieć przyszłe zagrożenia, takie jak powodzie czy fale upałów, pozwalając nam zawczasu informować ludzi o ryzykach klimatycznych . Powiadamiając nas ponadto o sposobach adaptacji do zależnych od pogody aktywności, takich jak rolnictwo , SWO mogą mieć też korzyści zdrowotne. Na przykład w USA wykorzystanie SWO do przewidzenia fal upałów pozwoliło obniżyć liczbę zgonów o 50% w porównaniu do dwóch podobnych zdarzeń .

Image of Korzystanie z Systemów Wczesnego Ostrzegania może obniżyć liczbę zgonów spowodowanych falami upałów o 50%

Korzystanie z Systemów Wczesnego Ostrzegania może obniżyć liczbę zgonów spowodowanych falami upałów o 50%

Co dalej

Dowiedzieliśmy się, że potrzebujemy ludzi, technologii i badań, żeby pomogły nam dostosować nasze zasoby żywności i wody do zmieniającego się klimatu. Jeśli tego nie zrobimy, ryzykujemy nie tylko zły stan planety, ale również własne zdrowie .

Następny rozdział