Latanie i jazda samochodem: Czy możesz podróżować w bardziej zrównoważony sposób?

11 minute read

Zaktualizowano Thu Jan 28 2021

Dlaczego warto skupić się na transporcie?

Transport odpowiada za 16% światowych emisji gazów cieplarnianych. Jeśli chcemy ograniczyć nasze indywidualne emisje, dobrze jest zacząć w tym miejscu.

Który środek transportu wytwarza najwięcej emisji?


Emisje różnią się w zależności od tego, czym podróżujemy

Latanie wytwarza 2,4% globalnych emisji CO₂! To jednak tylko część problemu – ponad połowa jego wpływu na klimat pochodzi z emisji innych niż CO₂.

Na przykład samoloty uwalniają ślady pary wodnej, która wytwarza chmury. Pochłaniają one energię ze słońca, wywołując efekt cieplarniany trzykrotnie większy niż ten powodowany przez CO₂!

Wpływ latania

Jak możesz ograniczyć swój wpływ na środowisko w wyniku latania?

W przypadku niektórych podróży istnieją alternatywy dla latania, takie jak pociąg lub prom.

Jeśli nie jest to możliwe, kolejnym najlepszym wyborem jest latanie klasą ekonomiczną. Latanie klasą biznesową wytwarza od 2 do 3 razy więcej CO₂ niż latanie klasą ekonomiczną, podczas gdy latanie klasą pierwszą wytwarza od 2 do 3 razy więcej CO₂ niż latanie klasą biznesową! Dzieje się tak, ponieważ miejsca premium zajmują więcej przestrzeni.

Ziemka siedzi w zatłoczonym samolocie

Emisje pochodzące z samochodów

W UE transport drogowy (w tym samochody, ciężarówki i autobusy) odpowiada za 72% wszystkich emisji pochodzących z transportu!

Jak możesz ograniczyć swoje emisje wynikające z jeżdżenia samochodem?


Mimo to najlepsze alternatywy to transport publiczny, chodzenie lub jazda na rowerze.

Wspólne jeżdżenie może zmniejszyć twój wpływ!

Czy warto kupić samochód elektryczny?

Samochody elektryczne są napędzane elektrycznością z akumulatora, a nie paliwem ze zbiornika.

Prawda czy fałsz: „Samochody elektryczne nie powodują emisji dwutlenku węgla”


Niestety w większości miejsc energia elektryczna nadal wytwarzana jest przez spalanie paliw kopalnych.

Czy zatem przejście z benzyny na samochody elektryczne faktycznie zmniejsza emisje?


W porównaniu z tradycyjnymi pojazdami na benzynę samochody elektryczne i tak wytwarzają mniej emisji w całym okresie ich eksploatacji.

Pojazdy elektryczne mają mniejszy wpływ niż pojazdy tradycyjne

Nawet w USA, gdzie 84% energii pochodzi z paliw kopalnych, pojazdy elektryczne emitują dwa razy mniej niż pojazdy benzynowe.

Mimo to samochody elektryczne nadal powodują te same problemy, które wiążą się ze wszystkimi samochodami: ruch uliczny i wypadki drogowe.

Ponadto samochody uwalniają cząstki o nazwie PM₂.₅, które skutkują zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Większość z nich nie pochodzi ze spalin, ale z tarcia w hamulcach i oponach, więc występuje w każdym typie samochodu.

Skąd pochodzą emisje z samochodów elektrycznych?

Podsumowanie

Wszyscy możemy odegrać rolę w zmniejszeniu naszych emisji poprzez ograniczanie liczby podróży oraz wybieranie środków transportu z niższym śladem węglowym.

Ograniczysz swój wpływ, używając transportu publicznego!

Możesz teraz myśleć: „To świetnie, że mogę zmniejszyć swój własny ślad węglowy, ale nic to nie zmieni, ponieważ jestem tylko jedną osobą”. To ważna obawa i przyjrzymy się jej w dalszej kolejności!

Następny rozdział