Problem numer jeden związany z klimatem: czysta energia

12 minute read

Zaktualizowano Sat Apr 17 2021

Spróbuj zgadnąć! Jaki procent globalnych emisji gazów cieplarnianych pochodzi z energii (w tym elektryczności, paliw i ogrzewania)?


Udział energii w światowych emisjach

Oznacza to, że jeżeli chcemy mierzyć się ze zmianą klimatu, powinniśmy włożyć wiele wysiłku w ograniczenie emisji z energii. Problem: prawie wszystko, co w obecnych czasach robimy, wymaga dużych ilości energii.

Przykłady rzeczy, które potrzebują energii

Czym jest energia?

Ludzie pozyskują energię z jedzenia. Ale energia jest wszędzie, tylko że w innych formach. Co istotne, energia nigdy nie jest niszczona albo tworzona. Jest jedynie przekształcana z jednego typu na inny.

Wszystkie formy energii można podzielić na dwie podkategorie:

  • Energia kinetyczna: Energia ruchu.
  • Energia potencjalna: Pomyśl o energii potencjalnej jak o budżecie. Energia kinetyczna to pieniądze, które wydajesz teraz. Energia potencjalna to pieniądze, które masz i które możesz wydać wtedy, kiedy potrzebujesz.

W ramach tych podkategorii istnieją różne formy energii:

Formy energii

Jak działa elektryczność?

Wszystkie te sposoby są ciekawe, ale elektryczność jest kluczowa w kwestii czystej energii.

Elektryczność polega na przeciąganiu małych cząsteczek, zwanych elektronami, przez jakieś urządzenie, jak np. lampa, komputer czy piekarnik.

Elektryczność

Elektryczność ma trzy ważne jednostki miary:

  • Napięcie: Jak silnie elektrony są przyciągane w drugą stronę. Mierzone jest w woltach (V)
  • Prąd: Ile elektronów na sekundę przemieszcza się przez przewód. Mierzy się go w amperach (A)
  • Czas: Długość czasu, w którym przepływają elektrony. Mierzony jest w godzinach (h).

Mnożenie tych trzech elementów daje ilość zużywanej energii.

Duży problem: Paliwa kopalne

84,7% naszej energii pochodzi ze spalania paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu).

Podstawowe źródła energii

Jest to złe dla planety, ponieważ spalanie paliw kopalnych tworzy gaz cieplarniany CO₂, główną przyczynę zmiany klimatu.

Jak spalane są paliwa kopalne

Paliwa kopalne powstają, kiedy martwe rośliny oraz zwierzęta są zakopywane i zgniatane pod wielkim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze.

Jak uważasz, ile to zajmuje?


Jak powstają paliwa kopalne

Czy możemy po prostu zużywać mniej energii?

Energia jest używana we wszystkich częściach społeczeństwa: od elektryczności, paliw transportowych i ogrzewania do produkcji stali i produkcji przemysłowej.

W rzeczywistości ludzie z bardziej rozwiniętych krajów mają tendencję do zużywania większej ilości energii.

Współzależność energia/rozwój

Podczas gdy ulepszenia stają się mniejsze po około 5000 kWh na osobę, kraje o najniższym zużyciu energii na osobę to kraje, które nie posiadają odpowiednich systemów opieki zdrowotnej i edukacji.

Energia bez emisji CO₂?

Węgiel, ropa i gaz emitują znacznie więcej CO₂ na jednostkę energii elektrycznej niż inne źródła energii, takie jak energia jądrowa, wiatrowa, słoneczna oraz hydroenergia.

Jakby tego było mało, paliwa kopalne są także odpowiedzialne za znacznie więcej zgonów niż inne źródła energii, ponieważ emitują cząsteczki, które zanieczyszczają powietrze i powodują choroby płuc.

Które źródło energii powoduje najwięcej zgonów na jednostkę wytworzonej energii?


Wskaźnik zgonów i emisje gazów cieplarnianych na TWh energii

Istnieje wiele możliwości czystszej, bezpieczniejszej energii. Żeby przejść do szczegółowego opracowania, przełącz się na „Zaawansowaną” wersję tego kursu. W wersji „Podstawowej” streścimy te najważniejsze: jądrową, słoneczną i wiatrową.

Następny rozdział