Ludzie: Ile zmiany klimatyczne będą kosztować nasze społeczeństwo

5 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 30 Apr 2021

Można to nazwać egoizmem, ale bardzo obchodzi nas to, jak zmiany klimatyczne wpłyną na ludzi! W tym rozdziale przyjrzymy się temu, co zmiany klimatu oznaczają dla życia ludzi - dla naszego zdrowia i naszych portfeli.

Zbyt dużo wody - czy niewystarczająco?

Ponieważ zmiany klimatyczne wpłyną na cykl wodny, powodzie i susze mogą stać się jeszcze większym zagrożeniem dla życia ludzkiego.

Image of Liczba osób dotkniętych klęskami żywiołowymi (z wyłączeniem zgonów) w latach 1995–2015

Liczba osób dotkniętych klęskami żywiołowymi (z wyłączeniem zgonów) w latach 1995–2015

To ponad połowa obecnej populacji świata!

Powodzie i susze mają również wpływ na nasze zasoby żywieniowe. Susze i fale upałów spowodowały średnio zmniejszenie plonów zbóż o 9-10% w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci.

Image of Susze i brak bezpieczeństwa żywnościowego

Susze i brak bezpieczeństwa żywnościowego

Czy będziemy mieć wystarczająco dużo żywności?

Zmiany klimatyczne wpłyną na wzrost upraw na różne sposoby na całym świecie, w oparciu o lokalny klimat i rodzaje upraw tam rosnących. Spójrz na mapę poniżej:

Image of Zmiany w plonach z upraw rolnych na całym świecie do 2080 r.

Zmiany w plonach z upraw rolnych na całym świecie do 2080 r.

Kraje już dotknięte wysokim poziomem głodu poniosą największe straty żywności. Jeżeli nie powstrzymamy zmian klimatycznych, do 2050 r. dodatkowo od 1 do 183 mln osób będzie zagrożonych głodem.

Image of 66% kalorii spożywanych na całym świecie pochodzi z pszenicy, ryżu, kukurydzy i soi

66% kalorii spożywanych na całym świecie pochodzi z pszenicy, ryżu, kukurydzy i soi

Czy nasz stan zdrowia będzie zagrożony?

Tak!

Na przykład fale upałów mogą powodować wiele problemów dla naszego zdrowia, a według prognoz, wzrosną one w wyniku zmian klimatu. Szacuje się, że spowoduje to 38 000 dodatkowych zgonów rocznie w latach 2030-2050.

Przewiduje się, że 2-3°C ocieplenia spowoduje, że 3-5% więcej osób będzie zagrożonych malarią, ponieważ cieplejsze temperatury pozwalają komarom dotrzeć do nowych miejsc.

Ile będą nas kosztować zmiany klimatu?

Zmiany klimatu będą nas kosztować nie tylko życie, ale też pieniądze.

Jeśli świat ogrzeje się o 2°C, prawdopodobnie stracimy od 0,2 do 2,0% światowego dochodu. Może się wydawać, że to niewiele, ale 2% dzisiejszych dochodów to ponad bilion dolarów!

Skąd pochodzą te koszty?

Burze powodują obecnie 38% kosztów katastrof na świecie, ponieważ mogą niszczyć domy, linie telefoniczne i inną infrastrukturę. Koszty wynikają też z innych katastrof, takich jak powodzie:

Image of Odsetek strat spowodowanych przez każdy rodzaj klęski żywiołowej (USD)

Odsetek strat spowodowanych przez każdy rodzaj klęski żywiołowej (USD)

Ponieważ zmiany klimatyczne zaszkodzą naszemu zdrowiu, będziemy również musieli wydać więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną.

Czy wszystkie kraje będą dotknięte jednakowo?

Szacuje się, że kraje rozwijające się poniosą 75-80% kosztów zmian klimatu - więc globalne ocieplenie może zwiększyć globalne nierówności.

Image of Znacznie więcej krajów straci pieniądze przy ociepleniu klimatu o 2°C niż przy ociepleniu klimatu o 1,5°C

Znacznie więcej krajów straci pieniądze przy ociepleniu klimatu o 2°C niż przy ociepleniu klimatu o 1,5°C

Najbiedniejsi ludzie na Ziemi będą najbardziej narażeni na skutki zmian klimatycznych dla zdrowia, ponieważ mają mniej pieniędzy na uporanie się z nimi.

Image of Ziemka nie spowodowała tego bałaganu!

Ziemka nie spowodowała tego bałaganu!

Ponad 90% zgonów już teraz związanych ze zmianami klimatycznymi ma miejsce w krajach rozwijających się, a dzieci stanowią ponad 80% z nich.

Wszystkie te konsekwencje mogą spowodować więcej konfliktów (wojen i walk) pomiędzy różnymi społecznościami i krajami. Bieda, brak zasobów i migracje mogą doprowadzić do konfliktu, a każdy z tych elementów ma się pogorszyć wraz ze zmianami klimatu.

Podsumowanie

Zmiany klimatu będą kosztować nas życie i pieniądze. Skutki te będą miały największy wpływ na najbiedniejszych ludzi na Ziemi, którzy są najmniej odpowiedzialni za zmiany klimatyczne.

Ale ludzie nie żyją sami na naszej planecie! Dalej przyjrzymy się konsekwencjom dla dzikiej fauny i flory…

Następny rozdział